Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2021

23.76zł

Roman Leppert (red.)
ISSN 1897-6557
Bydgoszcz 2020
s. 384, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

Spis treści

W numerze znalazły się między innymi teksty: Kolonizacje. Pedagogika krytyczna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce; Kształtowanie moralności w warunkach szkolnych – Herbart i poza nim; Rodzicielstwo i rodzina w kontekście współczesnych zagrożeń; Codzienność dziecka parentyfikowanego – rekonstrukcje narracyjne; Ciąża i poród w opiniach młodych kobiet; Punkty zwrotne na kontinuum od uzależnienia od alkoholu do zmiany życia w doświadczeniach matek uzależnionych od alkoholu; Granice etycznej odpowiedzialności uczonych za wypowiadane sądy, Media – wartości – rodzina. Możliwości pedagogicznego wsparcia.

Opis produktu

Czasopismo, wydawane staraniem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pomyślane zostało jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego przez polskich (i nie tylko) pedagogów. (…) Przyjmujemy, że pedagogika to dziedzina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego. Stąd naszym zamiarem jest zwłaszcza publikowanie raportów z badań, których przedmiotem będą różne procesy edukacyjne (zarówno te organizowane celowo, jak i te, które przebiegają spontanicznie, w sposób niezamierzony) oraz toczące się współcześnie dyskursy edukacyjne. Tak określony przedmiot pedagogiki sprawia, że traktujemy ją jako dyscyplinę otwartą, bez kompleksów, świadomą swojej interdyscyplinarności. Przyjmujemy, że edukacja stanowi swoiste „laboratorium” dla socjologicznych, psychologicznych czy filozoficznych koncepcji, a pedagogika dobrze nadaje się do badania zachodzących w tym „laboratorium” procesów. (Kolegium Redakcyjne)

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2021”