Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii
COVID-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym

31.50zł

Agnieszka Kilińska-Pękacz,
Norbert Michalak, Paula Seifert (red.)
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-438-1
ISBN 978-83-8018-439-8 (e-book)
s. 340, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Specjaliści w zakresie prawa karnego i nauk penalnych dostrzegają stale występujący problem wzrostu niektórych przestępstw w okresie pandemii oraz spadek innych. Wydaje się, że po prawie roku funkcjonowania w licznych ograniczeniach, a także w nowych przepisach dotyczących zakazów objętych sankcją, można dojść do pewnych wniosków. Niniejsza monografia jest naukowym namysłem w zakresie przestępczości podczas pandemii w różnych ujęciach i nie tylko w prawie polskim, ale również w prawie innych krajów. Zawiera teksty przedstawiające wiele bardzo różnych aspektów tematu, warto więc zajrzeć do spisu treści.

Opis produktu

Monografia jest naukowym namysłem będącym owocem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID -19”, która odbyła się dnia 22 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej na platformie Teams. Naukowe spotkanie było organizowane wspólnie przez Instytut Prawa i Ekonomii oraz przez Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Książka zawiera wiele publikacji Autorów z różnych ośrodków naukowych i składa się z sześciu rozdziałów tematycznych:

  1. Patologie społeczne podczas pandemii
  2. Przestępstwa godzące w zdrowie społeczeństwa popełniane podczas pandemii
  3. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajowej i przestępstwa internetowe
  4. Przemoc w rodzinie w ujęciu prawnym, kryminologicznym oraz wiktymologicznym
  5. Oszustwa oraz przestępstwa podatkowe w czasie pandemii
  6. Wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz innych środków