Przestępczość zorganizowana a państwo. Wzajemne relacje i uwarunkowania

37.80zł

Anna Maria Hernacka-Janikowska
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-419-0
ISBN 978-83-8018-420-6 (e-book)
s. 364, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Współcześnie istnieje wiele zjawisk w sferze społecznej, które stwarzają ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania państwa i jego obywateli. Szczególnie interesujące poznawczo stały się te kategorie zjawisk, których źródeł zagrożenia upatrywać można w działalności człowieka. Przykładem takim jest świadome podejmowanie czynów zabronionych, które są sprzeczne z obowiązującym porządkiem społecznym i normatywnym. Istotne w perspektywie naukowej są wszelkie formy aktywności ludzkiej, którym przypisać można desygnat zorganizowanej przestępczości, jako kategorii o wysokim stopniu szkodliwości społecznej czynu. Z uwagi na specyficzny status zjawiska celem niniejszego opracowania jest ukazanie tego fenomenu na płaszczyźnie nauk prawnych i politycznych.

Opis produktu

Współcześnie istnieje wiele zjawisk w sferze społecznej, które stwarzają ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania państwa i jego obywateli. Szczególnie interesujące poznawczo stały się te kategorie zjawisk, których źródeł zagrożenia upatrywać można w działalności człowieka. Przykładem takim jest świadome podejmowanie czynów zabronionych, które są sprzeczne z obowiązującym porządkiem społecznym i normatywnym. Istotne w perspektywie naukowej są wszelkie formy aktywności ludzkiej, którym przypisać można desygnat zorganizowanej przestępczości, jako kategorii o wysokim stopniu szkodliwości społecznej czynu. Z uwagi na specyficzny status zjawiska celem niniejszego opracowania jest ukazanie tego fenomenu na płaszczyźnie nauk prawnych i politycznych. (…)

Syntetyzacją niniejszej publikacji jest próba konceptualizacji zjawiska przestępczości zorganizowanej jako fenomenu oscylującego w granicach nauk o polityce oraz nauk prawnych i wykazania tym samym interdyscyplinarności zjawiska, przy zachowaniu pełnej pokory poznawczej, której wymaga specyfika tak ujętego przedmiotu badań naukowych. Ufać należy, iż opatrzenie zjawiska przestępczości zorganizowanej kontekstem politycznym przyczyni się do pogłębionej refleksji oraz stanowić będzie interesującą poznawczo perspektywę identyfikującą zjawisko.

(ze Wstępu)