Stosunki polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

27.30zł

Izabela Kapsa, Łukasz Jureńczyk,
Magdalena Bierzyńska-Sudoł,
Maria Ewa Szatlach
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-348-3
ISBN 978-83-8018-362-9 (e-book)
s. 266, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści – plik PDF

Monografia stanowi odpowiedź na brak syntetycznego opracowania stosunków polsko-brytyjskich w kontekście polityczno-społecznym, militarnym i gospodarczym. Ta luka w literaturze stanowiła jednocześnie motywację do podjęcia zaprezentowanej analizy oraz wskazuje na cel pracy. Wśród powodów podjęcia tematu należy również wymienić nie tylko zainteresowania badawcze samych autorów, ale chęć uzupełnienia o analizę naukową debaty publicznej wywołanej decyzją Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej. Wynik brytyjskiego referendum w tej sprawie zapoczątkował bowiem wielomiesięczną dyskusję, głównie publicystyczną, na temat relacji polsko-brytyjskich, a przede wszystkim statusu Polaków przebywających na Wyspach Brytyjskich.

Opis produktu

Relacje polsko-brytyjskie nie stanowiły w przeszłości przedmiotu większych zainteresowań naukowych. Wpłynęło na to kilka czynników. Kiedy w XIX wieku Imperium Brytyjskie dynamicznie rozwijało się, zajmując w układzie globalnym pozycję numer jeden – Polski nie było na mapie Europy. Okres II wojny światowej i zaangażowanie we wspólną walkę przeciw Niemcom zbliżyły na krótko obydwie strony; lata powojenne i podział Europy ponownie oddaliły te kraje. Dopiero upadek systemu komunistycznego i akces Polski do Unii Europejskiej ożywiły wzajemne relacje. W konsekwencji pojawiło się więcej publikacji poświęconych problematyce dwustronnych relacji, z dominującym po polskiej stronie zainteresowaniem.

Recenzowana praca jest próbą całościowego spojrzenia na relacje polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorzy we wstępie zaznaczają, że wśród dotychczasowych publikacji na temat stosunków polsko-brytyjskich dominuje ujęcie historyczne, brak jest natomiast opracowania syntetycznego w kontekście polityczno-społecznym, militarnym i gospodarczym. (…) niniejsza monografia wypełnia tę lukę.

Z recenzji dr hab. Anny Siwik prof. AGH