Tożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Znaczenie i funkcje mediów cyfrowych w procesie kreowania tożsamości dorastających osób

Jolanta Jarczyńska
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-456-5
ISBN 978-83-8018-457-2 (e-book)
s. 484, oprawa miękka

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży

Spis treści

Nowe media stanowią z jednej strony środowisko socjalizacyjne modyfikujące w dynamicznej interakcji oddziaływanie tradycyjnych środowisk, jak środowisko rodzinne, czy rówieśnicze. Z drugiej strony, stanowią one arenę i środowisko działania młodych ludzi, gdzie są oni aktorami, na których działania wpływają właściwości sceny (czyli środowiska online). W tak zarysowanym kontekście trudno, aby proces konstrukcji tożsamości był niezależny od tego, jak funkcjonują i jak wykorzystywane są przez młodych ludzi media cyfrowe i jakie zmiany ich obecność przynosi w wymiary oddziaływania tradycyjnych środowisk socjalizacyjnych. Książka, którą prezentujemy to solidne, dobrze przygotowane i opracowane studium empiryczne, z dobrą podbudową teoretyczną.

Opis produktu

„książka […] stanowi w założeniu próbę egzemplifikacji teoretycznej, empirycznej i aplikacyjnej, jeszcze stosunkowo słabo eksplorowanej – szczególnie w proponowanym ujęciu – na gruncie polskiej pedagogiki, problematyki kształtowania się tożsamości młodzieży w kontekście oddziaływania na ten proces nowych mediów […] Recenzowaną publikację uznaję za ważny wkład w rozwój wiedzy z zakresu nauk społecznych, a zatem nie tylko wkład w pedagogikę i w przedmiotowe dla niej subdyscypliny (m.in. pedagogika młodzieży, pedagogika medialna), bowiem w warstwie empirycznej odnosi się ona do zjawisk ważnych aplikacyjnie z ich perspektywy (budowanie wiedzy o zjawisku nowych mediów; podstawa formułowania zaczątków teorii młodzieży i teorii wychowania). […] Zarówno przedstawione, szeroko i w sposób pogłębiony w istotnych dla problematyki badawczej zakresach przez Autorkę założenia teoretyczne, jak i wyniki analiz badań własnych nad znaczeniem nowych mediów uzupełniają w sposób znaczący lukę w wiedzy na temat zależności pomiędzy użytkowaniem nowych mediów a kształtowaniem się tożsamości (i jej ekspresją) młodzieży […]. Praca stanowi w tym zakresie swoiste kompendium wiedzy na temat znaczenia nowych mediów w życiu młodego pokolenia, eksplorując obszary niedostatecznie i/lub niedostatecznie kompleksowo dotąd zbadane”.

Prof. dr hab. Ewa Wysocka (z recenzji wydawniczej)

 

„[…] warto ocenić sam zamysł zestawienia problematyki tożsamości z kontekstem życia młodych ludzi w świecie mediów cyfrowych. Niewątpliwie takie nakreślenie problematyki jest uzasadnione. Nowe media stanowią z jednej strony środowisko socjalizacyjne modyfikujące w dynamicznej interakcji oddziaływanie tradycyjnych środowisk, jak środowisko rodzinne, czy rówieśnicze. Z drugiej strony, stanowią one arenę i środowisko działania młodych ludzi, gdzie są oni aktorami, na których działania wpływają właściwości sceny (czyli środowiska online). W tak zarysowanym kontekście trudno, aby proces konstrukcji tożsamości był niezależny od tego, jak funkcjonują i jak wykorzystywane są przez młodych ludzi media cyfrowe i jakie zmiany ich obecność przynosi w wymiary oddziaływania tradycyjnych środowisk socjalizacyjnych […] praca przedstawiona do recenzji to solidne, dobrze przygotowane i opracowane studium empiryczne, z dobrą podbudową teoretyczną […]”.

Dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM (z recenzji wydawniczej)