Utopie i dystopie: wizje polityki
i ustrojów politycznych

37.80zł

Marcin Jastrzębski,
Wojciech Trempała,
Marcin Wałdoch (red.)
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-468-8
ISBN 978-83-8018-469-5 (e-book)
s. 282, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w październiku 2020 roku – w formie hybrydowej – na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  W toku dyskusji uczestnicy swą uwagę skoncentrowali między innymi wokół takich zagadnień jak: wpływ zjawisk demograficznych na naturę znanych zjawisk życia politycznego; możliwa ewolucja reżimów demokratycznych; przemiany modeli przywództwa; wpływ przemian technologicznych na polityki szczegółowe; nowe ideologie i ruchy społeczne; kierunki rozwoju myśli politycznej w Polsce i na świecie; przyszłość wolności słowa i swobód politycznych; wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na politykę; – procesy globalizacji, w tym integracji i dezintegracji politycznej…

Opis produktu

Rozpocząć warto od tego, że sam tytuł monografii jest bardzo „chwytliwy”. Sugeruje on, że redaktorzy i autorzy dostrzegają dwuaspektowość rozważań o wizjach polityki. Ich ambicją staje się przeanalizowanie z jednej strony wizji utopijnych, a z drugiej – wizji dystopijnych. Współcześnie obie z nich zyskują swoją wyrazistą polityczno-symboliczną reprezentację: przedstawiciele ruchów populistyczno-autorytarnych obwieszczają coraz to bardziej atrakcyjne programy zapewnienia „ludowi” utopijnej szczęśliwości, z kolei przedstawiciele ruchów antyglobalistycznych, antykapitalistycznych czy proekologicznych przestrzegają przed dystopijnym samounicestwieniem planety. Nie mam zatem wątpliwości, że podjęta problematyka jest ważna, aktualna i wymagająca naukowej refleksji.

Z recenzji wydawniczej
dra hab. prof. UWr Przemysława Żukiewicza

Książka jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w październiku 2020 roku – w formie hybrydowej – na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  W toku dyskusji uczestnicy swą uwagę skoncentrowali między innymi wokół następujących zagadnień szczegółowych:

– wpływ zjawisk demograficznych (takich jak wzrost oczekiwanej długości życia, możliwe zniesienie bariery śmierci) na naturę znanych zjawisk
życia politycznego;
– możliwa ewolucja reżimów demokratycznych;
– dalsza legitymizacji lub erozja demokracji przedstawicielskich;
– przemiany modeli przywództwa;
– wpływ przemian technologicznych na polityki szczegółowe, m.in. ekologiczną, zdrowotną, społeczną, pracy; ewolucję instytucji państwa;
– nowe ideologie i ruchy społeczne;
– kierunki rozwoju myśli politycznej w Polsce i na świecie;
– modele gospodarek (szczególnie jej robotyzacja i cyborgizacja) i ich
wpływ na reżimy polityczne;
– przyszłość wolności słowa i swobód politycznych;
– ewolucja władzy politycznej;
– wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na politykę;
– wizje kulturowe i ich wpływ na politykę (m.in. w kinematografii oraz
sztuce);
– różnice i podobieństwa projektów polityki w państwach tzw. Pierwszego
i Trzeciego Świata;
– znaczenie odkryć astronomicznych, fizycznych, chemicznych i przyrodniczych dla kierunków rozwoju polityk szczegółowych;
– procesy globalizacji, w tym integracji i dezintegracji politycznej;
– utopie i dystopie, których wizje pojawiają się w światowej myśli politycznej i kulturze.