Wychowanie do wartości w warunkach wojennych
Erziehung zu Werten unter Kriegsbedingungen

31.50zł

Przemysław Zientkowski
Rafał Maliszewski (red.)
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-434-3
ISBN 978-83-8018-435-0 (e-book)
s. 298, oprawa miękka
książka w językach polskim i niemieckim

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka poświęcona jest wychowaniu do wartości w optyce II wojny światowej. Autorzy tekstów poszukują odpowiedzi na najważniejsze pytania pedagogiki i filozofii wychowania, zastanawiając się, jak to w ogóle możliwe, jak do tego doszło, że przewartościowano wartości i wykorzystano młodych ludzi do wprawienia w ruch machiny zbrodni, terroru i śmierci. Próbują również odpowiedzieć na pytanie, czy konsekwencje wychowania do subiektywnie zhierarchizowanych wartości i podjęte wybory mają jednoznaczny wpływ na dalszą drogę życiową i jak skutkują w powszechnym, współczesnym odbiorze.

Opis produktu

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, poświęcona jest wychowaniu do wartości w optyce II wojny światowej. Bez wątpienia konflikt ten zajmuje szczególne miejsce w historii wszystkich państw i narodów zaangażowanych w działania wojenne, jednakże dla nas, redaktorów i autorów tej monografii, kluczowe pozostają relacje dwóch krajów ówczesnej Polski i nazistowskich Niemiec. (…)

W każdym tekście wraz z autorami poszukujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania pedagogiki i filozofii wychowania, zastanawiając się, jak to w ogóle możliwe, jak do tego doszło, że przewartościowano wartości i wykorzystano młodych ludzi do wprawienia w ruch machiny zbrodni, terroru i śmierci. Z drugiej zaś strony dostrzegamy pojedyncze ogniska oporu, który choć w tamtym czasie wydawał się nieracjonalny, przyniósł w ostateczności zamierzony efekt. W bogatej treści przeciwstawione są sobie różne punkty odniesienia–zależne od przyjętej aksjologii. I tak ukazane jest wychowanie do czynnego oporu, co miało miejsce wśród członków organizacji Szare Szeregi. A także wychowanie do biernego oporu, co można zauważyć, a trzeba podkreślić, zwłaszcza po stronie nazistowskich Niemiec. (…)

Z niechęcią też, ale z badawczą ciekawością przyglądamy się wychowaniu do wierności ideologii nazistowskiej, co obserwujemy całościowo w organizacji Hitler Jugend oraz w indywidualnie omawianych przypadkach. Zważywszy wszystkie te kwestie, istotnym dla nas problemem wydaje się próba odpowiedzi na pytanie, czy konsekwencje wychowania do subiektywnie zhierarchizowanych wartości i podjęte wybory mają jednoznaczny wpływ na dalszą drogę życiową i jak skutkują w powszechnym, współczesnym odbiorze. (…)

Książka jest suplementem projektu: „Widerstand gegen Nationalsozialismus in Deutschland”, w który zaangażowani byli uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Chojnicach. Oni to, zafascynowani postawą rodzeństwa Hansa i Sophie Schollów, odbyli podróż śladami niemieckich bohaterów do Monachium. Projekt został wsparty przez wiele podmiotów, do których z tego miejsca chcemy skierować słowa wdzięczności. Ze strony niemieckiej były to: Fundacja „Holger Koppe Stiftung”, Wschodnioeuropejska Organizacja Pomocy Kościoła Katolickiego w Niemczech „Renovabis”, Fundacja „Hermann Reemtsma Stiftung” i Fundacja „Alfred Toepfer Stiftung”. Ze strony polskiej zaś Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Miasto Chojnice.

Wszystkim czytelnikom życzymy ciekawej lektury i wartościowych przemyśleń.

Redaktorzy