Zagraniczna polityka kinematograficzna PRL w latach 70. XX w.

37.80zł

Joanna Szczutkowska
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-367-4
ISBN 978-83-8018-368-1 (e-book)
s. 288, oprawa twarda

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka przedstawia efekty studiów nad obecnością kinematografii polskiej w świecie podzielonym „żelazną kurtyną”. To praca historyczna poświęcona roli filmu i kinematografii w polityce zagranicznej PRL w okresie, kiedy władzę w Polsce sprawował Edward Gierek. Przez tytułową zagraniczną politykę kinematograficzną PRL autorka rozumie działalność partii i państwa podejmowaną w środowisku międzynarodowym w związku z produkcją, dystrybucją, reklamą i rozpowszechnianiem filmu, zmierzającą do zrealizowania określonych celów państwa i partii. Głównym celem niniejszej pracy jest wskazanie miejsca i roli kinematografii i filmu w polityce zagranicznej PRL w latach 70. na tle międzynarodowej współpracy kulturalnej oraz próba oceny aktywności w tej dziedzinie.

Opis produktu

Praca Joanny Szczutkowskiej porusza ważny i ciekawy badawczo temat roli filmu polskiego w realizowaniu polityki zagranicznej w latach, gdy funkcje I sekretarza KC PZPR pełnił Edward Gierek, a pośród państw bloku wschodniego w latach siedemdziesiątych XX w. Polska Rzeczpospolita Ludowa uchodziła za państwo stosunkowo liberalne w sposobie patrzenia na kulturę […] Praca jest ciekawa i warta publikowania ze względu na walory poznawcze.

Z recenzji dr hab. Wandy Jarząbek, prof. Instytutu Studiów Politycznych PAN

Książkę przeczytałam z dużym zainteresowaniem i jestem przekonana o celowości jej wydania. Autorka podejmuje w niej temat mało opracowany a wielce ciekawy, nie tylko z punktu widzenia osób zajmujących się filmem. Zainteresować on może historyków PRL, osoby zajmujące się polityką zagraniczną, politologów, a także tych, którzy nie zajmują się zawodowo nauką, ale interesują się historią najnowszą Polski.

Z recenzji prof. dr hab. Doroty Skotarczak Wydział Historii UA