okładka do książki Antroponimy w Acharnejczykach Arystofanesa, białe tło, żółte i czarne litery, motyw graficzny

Antroponimy w Acharnejczykach Arystofanesa. Analiza morfologiczno-onomastyczna

52.50zł

Waldemar Szefliński
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-553-1
ISBN 978-83-8018-554-8 (e-book)
s. 292, oprawa twarda

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOKibuk.plSpis treści

Prezentowana praca bada imiona własne (a dokładniej tę ich część, którą zaliczam w poczet antroponimów) występujące w sztuce pt. Acharnejczycy autorstwa ateńskiego komediopisarza greckiej epoki klasycznej, Arystofanesa. Jej głównym celem jest przeprowadzenie takiej analizy antroponimów greckich, która sprawdziłaby ich (szeroko rozumianą) morfologię oraz opisała je w ujęciu onomastycznym, z pewnym zacięciem filologicznym.

Opis produktu

Prezentowana praca bada imiona własne (a dokładniej tę ich część, którą zaliczam w poczet antroponimów) występujące w sztuce pt. Acharnejczycy autorstwa ateńskiego komediopisarza greckiej epoki klasycznej, Arystofanesa. Jej głównym celem jest przeprowadzenie takiej analizy antroponimów greckich, która sprawdziłaby ich (szeroko rozumianą) morfologię oraz opisała je w ujęciu onomastycznym, z pewnym zacięciem filologicznym. Wydaje się, że obraz postanalityczny powyższego przedsięwzięcia stanowić może źródło ciekawych wniosków, tak na kanwie językoznawczej, w morfologii/słowotwórstwie greki klasycznej, jak i na niwie onomastyki, w antroponimii greki klasycznej — zarówno w ujęciu ogólnym, jak i literackim — ale także spostrzeżeń być może atrakcyjnych filologicznie. Dodatkowo, ów postanalityczny obraz stanowić może punkt wyjścia do badań tłumaczeń objętych analizą antroponimów greckich na wybrane języki nowożytne, co, jak wspomniano, składać ma się na późniejszą treść komplementarnego tomu monografii. [ . . . ] stricte onomastycznym aspektem bieżącej pracy jest propozycja uściślenia terminu ‘antroponim’, który w onomastycznej literaturze przedmiotu rozumiany jest dość niejednoznacznie. Kwestia ta jest nie tyle częścią analizy, co warunkiem wstępnym tejże: bez definicji terminu ‘antroponim’ nie można dokonać ekstrakcji imion do analizy. (Ze Wstępu)

Waldemar Szefliński — doktorat z językoznawstwa (2021), adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zainteresowania naukowe: typologia języków (morfologiczna, syntaktyczna), morfologia języka angielskiego, greki klasycznej, antroponimia w grece klasycznej, szczególnie w komedii staroattyckiej. Autor publikacji m.in. “Ancient Greek Personal Names. Part I: Theory,” Sensus Historiae, vol. 41, no. 4 (2020); “Ancient Greek Personal Names. Part II: A View from Aristophanes’ Acharnians,”Sensus Historiae, vol. 44, no. 3 (2021); “Metaphor and Metonymy in a Culture of Food and Feasting: A Study Based on Selected Ancient Greek Comedies,” (współautorstwo z W. Wachowskim), [w:] Memory, Identity and Cognition: Explorations in Culture and Communication, eds. J. Mianowski, M. Borodo, P. Schreiber, Springer 2019; „Sądy, sędziowie i sykofanci w Acharnejczykach Arysto-fanesa”, Symbolae Philologorum Posnaniensium, XXIX/1 (2019), s. 5-26.