Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej

42.00zł

Teresa Maresz,
Katarzyna Grysińska-Jarmuła (red.)
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-484-8
ISBN 978-83-8018-485-5 (e-book)
s. 252, oprawa twarda

seria Dobre i złe sąsiedztwo

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Ósmy tom z serii „Dobre i złe sąsiedztwa”. Układ książki jest zbliżony do poprzednich – uwzględnia działy w zakresie historiografii, sztuki i religii oraz edukacji. Myślą przewodnią tomu było postrzeganie „innego” – „swojego sąsiada” przez pryzmat własnej, rodzimej narracji. Historycy, politolodzy i kulturolodzy przeanalizowali przekazy źródłowe pod kątem tego, co na temat sąsiada pisali i myśleli ludzie w przeszłości, ale także prześwietlili status prawny tych „innych”, będących sąsiadami dawniej i dzisiaj. Podjęto próbę spojrzenia i zrozumienia sąsiada w zachowanych do naszych czasów zapisach tekstowych, wizualnych (malarskich) i dźwiękowych (muzycznych).

Opis produktu

Czas pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie uniemożliwił uczestnikom projektu „Dobre i złe sąsiedztwa” prowadzenie wspólnych badań, więc pracownicy naukowi z Wydziału Historycznego UKW w Bydgoszczy zdecydowali się na zaprezentowanie światu Nauki wyników swoich dociekań i analiz. Myślą przewodnią kolejnego tomu w ramach wspólnej serii wydawniczej było postrzeganie „innego” – „swojego sąsiada” przez pryzmat własnej, rodzimej narracji. W realizacji projektu wzięło udział 12 pracowników UKW oraz po jednym z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Historycy, politolodzy i kulturolodzy przeanalizowali przekazy źródłowe pod kątem tego, co na temat sąsiada pisali i myśleli ludzie w przeszłości, ale także prześwietlili status prawny tych „innych”, będących sąsiadami dawniej i dzisiaj. Podjęto próbę spojrzenia i zrozumienia sąsiada w zachowanych do naszych czasów zapisach tekstowych, wizualnych (malarskich) i dźwiękowych (muzycznych). Oddajemy do rąk Państwa monografię pt. „Sąsiad w historycznej narracji narodowej”. Jest to ósmy tom z serii „Dobre i złe sąsiedztwa”, a szósty wydany w Bydgoszczy. Układ książki jest zbliżony do poprzednich – uwzględnia działy w zakresie historiografii, sztuki i religii oraz edukacji.

Od Redakcji

„Sąsiad w historycznej narracji narodowej” to kolejny tom z serii „Dobre i złe sąsiedztwa” wydawany przez środowisko naukowe w Bydgoszczy. Recenzowany przeze mnie tom ma szczególny charakter – jest poświęcony pamięci Profesora Siergieja Małowiczki, uczestnika spotkań naukowych w Bydgoszczy i Oriechowie-Zujewie, którego pokonał Covid-19. Redaktorki monografii przybliżyły postać S. Małowiczki, ukazując Go jako naukowca o szerokich horyzontach, dużej wiedzy, empatii dla ludzi, dobrego dydaktyka, dobrego człowieka. Ten tekst jest bardzo potrzebny. W monografii „Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej” zaprezentowano materiały niezwykle ciekawe i różnorodne pod względem treści. Moim zdaniem, słuszny jest podział tekstów na grupy tematyczne: „Sąsiedzi w pamiętnikach i publicystyce”, „Sąsiedzi w prawodawstwie”, „Sąsiedzi w religii i sztuce” oraz „Sąsiedzi w edukacji”. Tom zawiera solidnie przygotowaną bibliografię oraz informacje o Autorach. W mojej ocenie tematy wszystkich artykułów korespondują z naczelną tezą badawczą, którą określiły redaktorki tomu. (…) Wartością dodaną recenzowanej książka, co należy docenić, jest jej charakter interdyscyplinarny, znajdują się tu bowiem artykuły historyków, politologów oraz kulturoznawców. (…) Wszystkie zamieszczone w niej artykuły cechują się wysokim poziomem merytorycznym, ich tematy korespondują z motywem przewodnim książki. Rozważania, co warto szczególnie podkreślić, są rzetelnie udokumentowane, oparte na bogatym materiale źródłowym.

Z recenzji dr hab. Grażyny Pańko, prof. UWr