Dzieje bydgoskich Jachcic

46.00zł

Zdzisław Biegański
Ewa Niedbalska (red.)
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-512-8
ISBN 978-83-8018-513-5 (e-book)
s. 412, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Przekazywana do rąk czytelników monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie popularnonaukowe dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice.  Zasadniczą część książki wypełniły artykuły naukowe prezentujące poszczególne okresy historyczne. Wśród nich znalazł się też tekst będący próbą odnalezienia artystycznego i kulturalnego wizerunku Jachcic. Chronologicznie jako ostatni zamieszczono szkic prezentujący najważniejsze wydarzenia na Jachcicach po 1989 r.  W drugiej części książki zamieszczono szkice poświęcone wybranym zagadnieniom uzupełniającym obraz Jachcic jako dzielnicy ogrodów, mającej również wymierne tradycje w dziedzinie rozwoju lokalnej działalności kulturalnej, artystycznej i oświatowej. Bardzo ważną część publikacji stanowią zgromadzone i opracowane wspomnienia mieszkańców Jachcic, dotyczące historii ich rodzin zamieszkujących tutaj nawet od ponad 100 lat.

Opis produktu

Interesujący jest pomysł prezentacji dziejów jednej dzielnicy miasta, ściśle z nim związanej, ale też zachowującej do dziś swoją specyfikę i odrębność, które stanowią zresztą jedno ze źródeł lokalnego patriotyzmu mieszkańców. Dostrzegamy go zarówno w wyodrębnionych częściach książki pod redakcją Ewy Niedbalskiej i Zdzisława Biegańskiego: „Szkice z dziejów Jachcic”: „Niezapomniane Jachcice”, czyli w zbiorze wspomnień; jak też w uroczym wyborze fotografii pochodzących najczęściej z prywatnych kolekcji mieszkańców pt. „Z jachcickiego albumu” (…). Autorzy projektu podjęli się nie tylko trudnego zadania rekonstrukcji archeologicznych i historycznych dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice, ale również konfrontacji analiz naukowych ze spisanymi relacjami świadków i uczestników wydarzeń. Czytelnik otrzymał zatem ważne i ciekawe kompendium wiedzy o historii dzielnicy, a jednocześnie opisy działań konkretnych ludzi, często sąsiadów lub znajomych, którzy w tworzeniu tej historii uczestniczyli. Jestem przekonany, że książka znajdzie czytelników przede wszystkim wśród szerokich rzesz miłośników historii Bydgoszczy, wielbicieli „zielonych Jachcic”, popularyzatorów historii regionalnej oraz nauczycieli.

Z recenzji prof. dr hab. Jarosława Porazińskiego

Przekazywana do rąk czytelników monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie popularnonaukowe dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice. Z inicjatywą jej powstania wystąpiła miejscowa Rada Osiedla. Uzyskała wsparcie historyków, a także miłośników lokalnych dziejów. W rezultacie powstał zespół redakcyjny, nad którym przewodnictwo objęli Zdzisław Biegański – historyk i regionalista oraz Ewa Niedbalska – miłośniczka tutejszej historii i radna osiedla. Do współpracy zostali zaproszeni autorzy reprezentujący przede wszystkim Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy.