Filmowe reprezentacje PZPR
Kino polskie wczoraj i dziś

46.20zł

Piotr Zwierzchowski
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-486-2
ISBN 978-83-8018-487-9 (e-book)
s. 462, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Punktem wyjścia tej książki nie są ani historia PZPR, ani losy i sposób rzeczywistego funkcjonowania jej działaczy. Jest to książka o filmowych reprezentacjach PZPR i o tym należy pamiętać. Nie zawsze można znaleźć bezpośrednie przełożenie tego, co działo się na różnych szczeblach aparatu władzy, jak partia była postrzegana, jak wyglądało jej życie codzienne, na jej ekranowe wizerunki. Autor wprawdzie traktuje kino również jako źródło wiedzy o historii i kulturze, także o partii, ale nie tylko o niej. Przede wszystkim zwraca uwagę na towarzyszące tym wizerunkom strategie, konwencje i rozwiązania artystyczne. Odwołuje się, rzecz jasna, do literatury historycznej, zdając sobie jednak sprawę, że te właśnie konteksty mają fundamentalne znaczenie dla filmowych reprezentacji PZPR.

Opis produktu

Czasem warto rozpocząć książkę od wyjaśnienia, czym nie jest. Niejednokrotnie przywołuję w niej autentyczne wydarzenia i nazwiska związane z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, chcę jednak wyraźnie podkreślić, że nie jest to książka o partii, ale o jej filmowych reprezentacjach. Zwracam uwagę na tę zasadniczą różnicę, aby czytelnik nie poczuł się rozczarowany. Punktem wyjścia nie są ani historia PZPR, ani losy i sposób rzeczywistego funkcjonowania jej działaczy, chociaż stanowią pierwszorzędny punkt odniesienia. Nie zawsze można znaleźć bezpośrednie przełożenie tego, co działo się na różnych szczeblach aparatu władzy, jak partia była postrzegana, jak wyglądało jej życie codzienne, na jej ekranowe wizerunki. Nie oznacza to oczywiście, że nie można doszukiwać się w nich odpowiedzi na te pytania. Traktuję kino również jako źródło wiedzy o historii i kulturze, także o partii, ale nie tylko o niej. Trzeba jednak pamiętać o towarzyszących tym wizerunkom strategiach, konwencjach, rozwiązaniach artystycznych itd. Odwołuję się, rzecz jasna, niejednokrotnie do literatury historycznej, zdając sobie sprawę, że te właśnie konteksty mają fundamentalne znaczenie dla filmowych reprezentacji PZPR. Nie przyglądam się jednak tym zjawiskom, wydarzeniom i postaciom, które były ważne dla historii partii, ale nie stały się – z różnych powodów: politycznych, kulturowych, dramaturgicznych – przedmiotem zainteresowania filmowców.

(ze Wstępu)