Formy prawne wykonywania zawodu lekarza w prawie polskim

46.20zł

Katarzyna Rybarczyk
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-565-4
ISBN 978-83-8018-566-1 (e-book)
s. 388, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.pl
Spis treści

Publikacja w sposób kompleksowy omawia uregulowania dotyczące form prawnych wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w prawie polskim. Opracowanie ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny. Zagadnienia będące jego tematem są szczególnie istotne dla lekarzy i lekarzy dentystów. Regulacje te są również ważne dla podmiotów zatrudniających osoby wykonujące ten zawód czy innych podmiotów nawiązujących z nimi stosunki prawne oraz prawników zajmujących się zagadnieniami sektora ochrony zdrowia, jak i podmiotów, których dotyka aktywność zawodowa tych osób.

Opis produktu

Tematem prezentowanej pracy są uregulowania dotyczące form prawnych wykonywania zawodu lekarza w prawie polskim. Monografia tylko w pewnym stopniu obejmuje analizę komparatystyczną. Omawiając poszczególne zagadnienia, starano się uwzględniać wszystkie najważniejsze stanowiska. W toku prowadzonych analiz szeroko skorzystano z ustawodawstwa, orzecznictwa i piśmiennictwa, a także stanowisk organów samorządu zawodowego lekarzy czy Ministra Zdrowia. Obok podstawowych kwestii przeanalizowano szereg zagadnień drobniejszych, wiążących się z tematyką form prawnych aktywności zawodowej lekarzy. (ze Wstępu)

 

Katarzyna Rybarczyk – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, autorka  publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy i cywilnego, związana jest zawodowo z podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia.