Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. Andrzeja Dyszaka, Język polski dawniej i dziś pod red. Anny Paluszak-Bronki

44.10zł

Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-482-4
ISBN 978-83-8018-483-1 (e-book)
s. 304, oprawa miękka

„Polszczyzna w różnych jej aspektach” pod red. Andrzeja Dyszaka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Jedna z dwóch pierwszych monografii zbiorowych pod wspólnym tytułem Polszczyzna w różnych jej aspektach, zawierająca teksty i uznanych językoznawców, i adeptów lingwistyki (młodszych pracowników naukowych oraz słuchaczy studiów doktoranckich), reprezentujących różne ośrodki w Polsce. Zgromadzone w monografii teksty reprezentują wysoki poziom naukowy, są bogato dokumentowane materiałem językowym, a przedstawione wyniki wnikliwych analiz – niezwykle interesujące. Mamy nadzieję, że zbiór ten, zawierający zróżnicowane tematycznie, o ogromnych walorach poznawczych, prezentujące różne stanowiska badawcze i różne ujęcia metodologiczne artykuły, zostanie zauważony i zainteresuje nie tylko polonistów, ale także miłośników ojczystego słowa.

Opis produktu

Z publikacji składającej się z 17 artykułów naukowych wyłania się obraz bogatych i znacznych osiągnięć językoznawstwa polskiego, powiązanego z innymi dyscyplinami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, a jednocześnie wewnętrznie niejednorodnego tematycznie i operującego zróżnicowanymi metodami opisu lingwistycznego. Nowe koncepcje i obszary badawcze najczęściej kontynuują (nierzadko modyfikują) wcześniejsze ujęcia, ale nigdy ich nie odrzucają i negują zgodnie z zasadą, że punktem wyjścia wszelkich badań powinno być zawsze historyczne dziedzictwo, nawet jeżeli musi ono zostać zweryfikowane i poddane daleko idącym zmianom. (…)

Zgromadzone w monografii teksty reprezentują wysoki poziom naukowy, są bogato dokumentowane materiałem językowym, a przedstawione wyniki wnikliwych analiz – niezwykle interesujące. Mamy nadzieję, że zbiór ten, zawierający zróżnicowane tematycznie, o ogromnych walorach poznawczych, prezentujące różne stanowiska badawcze i różne ujęcia metodologiczne artykuły, zostanie zauważony i zainteresuje nie tylko polonistów, ale także miłośników ojczystego słowa.

(ze wstępu)