Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. nauk. Andrzeja Dyszaka, Miscellanea lingwistyczne i varia, pod red. Krzysztofa Kołatki

44.10zł

Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-480-0
ISBN 978-83-8018-483-7 (e-book)
s. 316, oprawa miękka

„Polszczyzna w różnych jej aspektach” pod red. Andrzeja Dyszaka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Miscellanea lingwistyczne i varia – wydaje się ze wszech miar słuszny, albowiem w pełni oddaje on niejednorodny charakter jednej z dwóch pierwszych monografii pod wspólnym tytułem Polszczyzna w różnych jej aspektach. Otóż składające się nań artykuły stanowią zbiór nader eklektyczny, który cechuje wysoki stopień heterogeniczności. Tym natomiast, co niewątpliwie łączy, spaja wszystkie zawarte w tej publikacji szkice, ich wspólnym mianownikiem, jest – odwołując się do tytułu serii – POLSZCZYZNA w jej rozmaitych odsłonach, analizowana z punktu widzenia różnych subdyscyplin, będąca obiektem wielowymiarowej refleksji.

Opis produktu

Miscellanea lingwistyczne i varia – wydaje się ze wszech miar słuszny […]. Otóż składające się nań artykuły stanowią zbiór nader eklektyczny, który cechuje wysoki stopień heterogeniczności. Należy jednak w tym miejscu mocno zaakcentować, iż rzeczona kategoria pojmowana jest tutaj bardzo szeroko, gdyż przejawia się ona de facto nie tylko na płaszczyźnie tematycznej, lecz także metodologicznej. Autorzy osadzają mianowicie swoje rozważania na gruncie rozmaitych paradygmatów badawczych, przekraczając nierzadko granice dociekań stricte językoznawczych. Tym natomiast, co niewątpliwie łączy, spaja wszystkie zawarte w tej publikacji szkice, ich wspólnym mianownikiem, jest […] POLSZCZYZNA w jej rozmaitych odsłonach, analizowana z punktu widzenia różnych subdyscyplin, będąca obiektem wielowymiarowej refleksji. Przedkładana monografia obejmuje artykuły 19 doświadczonych i początkujących badaczy języka, reprezentujących 8 ośrodków naukowych, mianowicie: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, a także Uniwersytet Zielonogórski.

(ze wstępu)