Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna w przekładach na język polski
i angielski

31.50zł

Filip Tołkaczewski
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-526-5
ISBN 978-83-8018 -527-2 (e-book)
s. 244, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Okazjonalność leksykalna w języku artystycznym Wasilija Szukszyna jest tematem niewystarczająco zbadanym, ciągle jeszcze nowym. W monografii podjęto próbę ustalenia zarówno korpusu okazjonalizmów Szukszynowskich, jak i analizy sposobów ich tłumaczenia na język polski i angielski. Zdając sobie sprawę z tego, że sposoby przekładu indywidualizmów Szukszyna nie były wcześniej przedmiotem dociekań naukowych, założono, że analiza technik tłumaczeniowych – zastosowanych przez wybitnych tłumaczy – nie tylko wzbogaci dotychczasową wiedzę z zakresu rosyjsko-polskiej i rosyjsko-angielskiej konfrontacji przekładowej (w kontekście słownictwa okazjonalnego), lecz pozwoli także przeanalizować zastosowane techniki pod względem ich efektywności, przekładanie bowiem okazjonalizmów wymaga od tłumacza samodzielnego ustalania stosunków ekwiwalencji (symetrii pomiędzy treścią i formą oryginału a treścią i formą przekładu).  (Od autora)

Opis produktu

„[…] monografia […] jest rzetelnie wykonaną pracą deskrypcyjną, zawierającą samodzielnie zebrany, zestawiony i opisany […] przed tym niezbadany korpus materiałowy, stanowi bardzo pożyteczny materiał dydaktyczny […]. Poświęcona jest naraz trzem dotychczas mało zbadanym problemom kwalifikacji, opisu oraz tłumaczenia okazjonalizmów w utworach literackich wybitnego rosyjskiego pisarza XX wieku Wasilija Szukszyna.”

Z recenzji dra hab. Olega Leszczaka,
prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filip Tołkaczewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; absolwent lingwistyki stosowanej język angielski z językiem rosyjskim na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Zainteresowania badawcze: twórczość Wasilija Szukszyna, teoria i praktyka przekładu literackiego, językoznawstwo kontrastywne. W jego dorobku znajdują się artykuły poświęcone przekładowi okazjonalizmów Szukszyna na język polski i angielski.