Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy

46.20zł

Jarosław Janikowski
Justyna Karaźniewicz
Radosław Krajewski (red.)
Bydgoszcz 2022

Spis treści

Pięćdziesięciolecie Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku, jak również dwudziestolecie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 roku dały asumpt do pochylenia się nad prawem wykroczeń jako całością, choć jedynie w obszarach wybranych. Kompleksowy namysł nad nim obejmujący wszystkie zagadnienia byłby bowiem niemożliwy na łamach jednej publikacji przygotowanej właśnie z tych okazji. Składają się na nią rozdziały autorstwa badaczy z różnych ośrodków akademickich oraz praktyków. Obejmują one kwestie ogólne, nawiązania historyczne, przestrzeń poszczególnych wykroczeń kodeksowych oraz pozakodeksowych, jak też zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Opis produktu

Pięćdziesięciolecie Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku, jak również dwudziestolecie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 roku dały asumpt do pochylenia się nad prawem wykroczeń jako całością, choć jedynie w obszarach wybranych. Kompleksowy namysł nad nim obejmujący wszystkie zagadnienia byłby bowiem niemożliwy na łamach jednej publikacji przygotowanej właśnie z tych okazji. Składają się na nią rozdziały autorstwa badaczy z różnych ośrodków akademickich oraz praktyków. Obejmują one kwestie ogólne, nawiązania historyczne, przestrzeń poszczególnych wykroczeń kodeksowych oraz pozakodeksowych, jak też zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wszystko to czyni z niniejszej monografii opracowanie dające szeroką perspektywę materialnego i procesowego prawa wykroczeń, które jest wartościowe i wnoszące wkład w rozwój nauki prawa wykroczeń o istotnej przydatności także dla praktyki.