Przestrzeń edukacji dla bezpieczeństwa człowieka wobec niepewności i zagrożeń jego egzystencji

46.20zł

Andrzej Pieczywok
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-547-0
ISBN 978-83-8018-548-7 (e-book)
s. 428, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Celem niniejszej monografii jest wskazanie najważniejszych przestrzeni edukacji dla bezpieczeństwa człowieka, identyfikacja najważniejszych zagrożeń, wskazanie instytucjonalnego wymiaru edukacji dla bezpieczeństwa, strategii i teorii uczenia się bezpieczeństwa, możliwości eksploracji przestrzeni bezpieczeństwa czy też osadzenia edukacji dla bezpieczeństwa wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy i transwersalnych zmian zarówno w wychowaniu, jak i dydaktyce kształcenia.

Opis produktu

Andrzej Pieczywok, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracuje na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Polityki Bezpieczeństwa. Zajmuje się problematyką teorii bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwem społecznym i kulturowym oraz dydaktyką szkoły wyższej. Autor wielu publikacji naukowych (artykuły, monografie). Posiada kompetencje i długoletnie doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych i metodycznych, prowadzenia szkoleń oraz kierowania zespołami ludzkimi (piętnaście lat na stanowiskach kierowniczych, pięć lat jako dziekan Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Świeciu). Promotor pięciu doktorów oraz ponad 250 magistrów, licencjatów i inżynierów. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi i zawodowymi w kraju oraz za granicą. Członek Andragogicznego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, ekspert Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.