Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

31.50zł

Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski,
Beata Morzyńska-Wrzosek (red.)
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-518-0
ISBN 978-83-8018-519-7 (e-book)
s. 248, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka ta opowiada o różnych artystycznych wyobrażeniach i interpretacjach dzieciństwa. O tym, w jaki sposób zostaje ono w poszczególnych inicjatywach twórczych otoczone różnymi kręgami znaczeń, do jakich zamierzeń się je wykorzystuje. To próba zobrazowania i zilustrowania tego, jak myślimy o dzieciństwie jako o zjawisku empirycznym, sądząc, że możemy oddać poprzez dzieło jego własną indywidualną prawdę.

Obszerna monografia tematyczna poświęcona różnorodnym obrazom dzieciństwa w literaturze i kulturze (m.in. w karnetach gratulacyjnych, balecie, fotografii, podręcznikach szkolnych) jest wartościową propozycją, interesująco wpisującą się we współczesne odczytania tekstów kultury w duchu children studies.

Opis produktu

Książka ta opowiada o różnych artystycznych wyobrażeniach i interpretacjach dzieciństwa. O tym, w jaki sposób zostaje ono w poszczególnych inicjatywach twórczych otoczone różnymi kręgami znaczeń, do jakich zamierzeń się je wykorzystuje. Z jednej strony jest to próba zobrazowania i zilustrowania tego, jak myślimy o dzieciństwie jako o zjawisku empirycznym, sądząc, że możemy oddać poprzez dzieło jego własną indywidualną prawdę. Z drugiej strony nie chcemy zapomnieć o dzieciństwie w sztuce jako twórczym przedstawieniu, o traktowaniu go jako materii, którą można przetwarzać, modelować, czyniąc z niego obiekt kreacji; ta zaś nie ma unaoczniać związku utworu czy tekstu kultury z rzeczywistością, bowiem są one w stosunku do niej konstruktem. (…) spektrum zagadnień zakreślonych przez uczonych z różnych ośrodków naukowych jest tu bardzo szerokie; książka (…) wskazuje jedynie wybrane kierunki myślenia o dzieciństwie w literaturze i kulturze. Ma jednak przede wszystkim uświadamiać niezmienną rangę i wciąż poszerzające się perspektywy poznawcze w oglądzie zagadnienia i potrzebę oraz celowość dalszych studiów nad nim. Rozwój metodologii badawczych wobec literatury i sztuki związanej z dzieciństwem, o czym świadczy wciąż poszerzający się stan badań, prowokuje do kolejnych poszukiwań i publikacji.

Ze Wstępu

 

Obszerna monografia tematyczna poświęcona różnorodnym obrazom dzieciństwa w literaturze i kulturze (m.in. w karnetach gratulacyjnych, balecie, fotografii, podręcznikach szkolnych) jest wartościową propozycją, interesująco wpisującą się we współczesne odczytania tekstów kultury w duchu children studies. Odpowiada tym samym na potrzebę reinterpretacji utworów dawniejszych oraz powstających obecnie, na przestrzeni XX i XXI wieku, ich analizy z użyciem nowych narzędzi badawczych i metodologii.

Z recenzji dr hab. Barbary Zwolińskiej, prof. UG