Okładka książki Moniki Lewickiej Satysfakcja z życia a wypalenie macierzyńskie, kolorowe figury geometryczne na granatowym tle

Satysfakcja z życia a wypalenie macierzyńskie. Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny

37.80zł

Monika Lewicka
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-571-5
ISBN 978-83-8018-572-2 (e-book)
s. 222, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka jest próbą ujęcia ważnych i aktualnych dla pedagogiki zagadnień, zwłaszcza zorientowanych na wyzwania współczesnej pedagogiki rodziny, która stanowi kierunek zainteresowań pedagogiki społecznej. Teoretyczny opis przedmiotu badań uzasadnia fakt, iż refleksja nad rodziną wyrasta z bogatej tradycji europejskiej, tu szczególnie odnosząc się do krajowego i anglojęzycznego piśmiennictwa. Przedstawione badania własne umożliwiają reinterpretację znanych pojęć, jak choćby: rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa, a co najważniejsze – inspirują (w świetle przeglądu doniesień ze świata teorii i empirii) próbę konfrontacji wizerunku macierzyństwa jako kategorii wyjaśnianej związkami z satysfakcją z życia czy z trudnościami tzw. wypalenia rodzicielskiego. Przedstawiony materiał może być przyczynkiem do dalszych badań i praktycznego stosowania rozwiązań w zakresie wsparcia współczesnych matek zmagających się z problemami wypalenia macierzyńskiego.

Opis produktu

„Wzrost zainteresowania problematyką macierzyństwa, z właszcza w obliczu doświadczanego niedostatku wiedzy na ten temat, skłania reprezentantów różnych dyscyplin naukowych do eksplorowania tego wycinka rzeczywistości […]. Podjęta w recenzowanej pracy problematyka jest bardzo ważna i aktualna oraz w swej złożoności ma wymiar interdyscyplinarny […]. Niewątpliwą zasługą dr Moniki Lewickiej jest dostrzeżenie istniejącej luki w refleksji pedagogicznej […]. Autorka nadzwyczaj odważnie podjęła decyzję zmierzenia się z tą wielorako złożoną interdyscyplinarną problematyką dotyczącą kwestii niezwykle ważnych w swej potencjonalności o dużej wadze poznawczej”.

Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Ostrowskiej

„Podjęta problematyka w recenzowanej publikacji jest ważna, aktualna, godna stałego rozpoznawania. Dotyczy zagadnień ściśle powiązanych z życiem rodzinnym, z aktualnymi doświadczeniami współczesnych rodzin. Książka należy do pozycji zasilających polską pedagogikę przede wszystkim ze względu na dostrzeżenie dość słabo rozpoznanej problematyki skupionej na doświadczeniach niektórych matek, tj. wypaleniu macierzyńskim”.

Z recenzji dr hab. Wiolety Danilewicz, prof. UwB