Sport i aktywność fizyczna
bez barier

27.30zł

Kamila Litwic-Kaminska (red.)
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-505-0
ISBN 978-83-8018-506-7 (e-book)
s. 130, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Monografia składa się z sześciu rozdziałów stanowiących sprawozdanie z wyników badań empirycznych z zakresu psychologii sportu oraz artykułu przeglądowego zawierającego wszystkie znamiona metateorii. Każdy rozdział dotyczy kwestii ważnych dla jakości pracy ze sportowcami. Ponadto spełnia kryteria metodologiczne. W warunkach powszechnie panującej hipokinezy praca stanowi istotny wkład do zdrowia publicznego.

Opis produktu

Monografia składa się z sześciu rozdziałów stanowiących sprawozdanie z wyników badań empirycznych z zakresu psychologii sportu oraz artykułu przeglądowego zawierającego wszystkie znamiona metateorii.
– M. Sydorow rozprawia się z mitem, jakoby jeździectwo było sportem elitarnym. Uzasadnia jego wartość rekreacyjną oraz terapeutyczną możliwą do
uprawiania w znacznie szerszym zakresie, aniżeli się powszechnie sądzi. (…)
– K. Ciechanowska i O. Dąbrowska podjęły problem funkcjonowania młodych sportowców w okresie pandemii związanej z COVID-19.(…)
– M. Kolmetz zajmuje się unikatowym problemem dotyczącym związków między samooceną a poziomem lęku sportowców z niepełnosprawnościami.(…)
– M. Szweda i D. Budnik-Przybylska podjęły badania nad efektywnością treningu mentalnego w tenisie stołowym. (…)
– Ł. Bojkowski i D. Kłoda dokonali analizy cech osobowości sportowców w oparciu o kwestionariusz Wielkiej Piątki. (…)
– K. Litwic-Kaminska wskazała na różnice w doświadczaniu stresu w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej.(…)
– D. Kukuła, K. Kijowska zaprezentowały przegląd literatury dotyczącej uprawiania sportu w zależności od wieku zawodnika. (…)
Każdy rozdział dotyczy kwestii ważnych dla jakości pracy ze sportowcami. Ponadto spełnia kryteria metodologiczne. W warunkach powszechnie panującej hipokinezy praca stanowi istotny wkład do zdrowia publicznego

(ze Wstępu)