Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej

Знайомства з Іншими Читанка. для міжкультурної освіти
Встречи с Другими Рассказы для межкультурного образования

Przemysław Paweł Grzybowski
Пшемислав Павел Гжибовскі
Пшемыслав Павел Гжибовский
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-538-8
ISBN 978-83-8018-539-5 (e-book)
s. 112, oprawa miękka

Wydanie papierowe jest dwujęzyczne (w języku ukraińskim i rosyjskim), nie można go jednak kupić.
Dostępne są natomiast ebooki w kilku wersjach językowych. Można pobrać je z naszej strony nieodpłatnie!

do pobrania nieodpłatnie:

ebook w języku polskim

ebook w języku rosyjskim

ebook w języku ukraińskim

ebook w języku esperanto

ebook w języku kurdyjskim sorani

ebook w języku perskim

Książka wydana wspólnie z Oficyną Wydawniczą Impuls, która prawa do tłumaczenia wydanej wcześniej wersji polskiej i wydania go przekazała nieodpłatnie.

Patronów wydania sfinansowanego przez UKW jest trzech: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Zamieszczone w Spotkaniach z Innymi teksty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Mogą służyć rodzinie jako czytanki w domowym zaciszu lub nauczycielom w charakterze pomocy naukowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów „zerówki” oraz klas I–III szkół podstawowych. Mają postać krótkich czytanek zakończonych podsumowaniem zawierającym morał. Kluczowe treści wychowania leżące u podstaw każdej z czytanek to: tolerancja, szacunek dla odmienności oraz przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka, zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie.

Opis produktu

Zamieszczone w Spotkaniach z Innymi teksty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Mogą służyć rodzinie jako czytanki w domowym zaciszu lub nauczycielom w charakterze pomocy naukowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów „zerówki” oraz klas I–III szkół podstawowych. Mają postać krótkich czytanek zakończonych podsumowaniem zawierającym morał. W czytankach został ukazany pozytywny, wyidealizowany obraz rzeczywistości opisywanej przez Kamilę – małą dziewczynkę, która pod opieką najbliższych (rodziców i dziadka) spotyka różnych ludzi, by w dialogu z nimi odkrywać szeroki świat. Poznawani przez Kamilę Inni to osoby pod pewnymi względami wyróżniające się z otoczenia, zwykle postrzegane w środowisku jako dziwne, nietypowe i dlatego często będące przedmiotem zainteresowania, tematem plotek bądź nieprawdziwych i krzywdzących opinii stereotypowo powielanych w codziennych rozmowach, programach telewizyjnych, artykułach prasowych itp. Każde dziecko prędzej czy później spotyka Innych. Jego naturalnymi reakcjami są wówczas zdziwienie i stawianie pytań o zaobserwowane fakty. W kolejnych czytankach Kamila (a wraz z nią czytelnicy) poznaje osoby niepełnosprawne, chore, w zaawansowanym wieku, wywodzące się z obcych narodów i kultur, praktykujące odmienne religie oraz charakteryzujące się różnymi stylami życia i możliwościami rozwoju. Ich sytuacja jest zwykle wynikiem wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały ich charakter, poglądy na świat i wpłynęły na zachowanie. Kamila orientuje się, że nie wszyscy ludzie są tacy sami. Z powodu swej odmienności bywają lubiani lub nie, postrzegani jako pozytywni bohaterowie lub „czarne charaktery”. Ich obecność wywołuje przyjemne zaciekawienie albo budzi niepewność, obawy bądź strach. Kamila szuka odpowiedzi na pytania pojawiające się w momencie spotkania Innych i w trakcie nawiązywania kolejnych relacji z nimi. Stopniowo poznaje warunki, w jakich może kształtować się odmienność, dzięki czemu łatwiej jest jej zrozumieć poznawanych Innych. Zawsze dochodzi do wniosku, że odmienność wyglądu, zachowania czy perspektyw życiowych poszczególnych znajomych, choćby nawet była źle widziana przez niektóre osoby, tak naprawdę jest zwyczajną cechą człowieczeństwa, z którą trzeba sobie radzić każdego dnia. Kluczowe treści wychowania leżące u podstaw każdej z czytanek to: tolerancja, szacunek dla odmienności oraz przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka, zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie. Dzięki opisom spotkań z Innymi oraz zawartym w nich morałom czytanki te uczą, że jeśli nawet jakaś osoba wydaje się pod pewnym względem dziwna, to nie należy jej dyskryminować oraz wykluczać z kręgu znajomych, przyjaciół i krewnych. Trzeba ją dobrze poznać, a zorientowawszy się w jej problemach i potrzebach, podać pomocną dłoń oraz wesprzeć obecnością, rozmową i uśmiechem. Obecność, rozmowa i uśmiech to bowiem wartości, którymi każdy – nawet dziecko – może dzielić się z drugim człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym.

 

Ze wstępu