Studia z dziejów mniejszości niemieckiej w Polsce międzywojennej

31.50zł

Albert S. Kotowski
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-508-1
ISBN 978-83-8018-509-8 (e-book)
s. 188, oprawa miękka ze skrzydełkami

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Niniejsza publikacja jest zbiorem wcześniejszych tekstów poświęconych dziejom mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym. Są one owocem kilkudziesięcioletnich badań autora, prowadzonych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, i mają jedną wspólną cechę: oparte są na obszernym materiale źródłowym pochodzącym z archiwów polskich i niemieckich, zwłaszcza z Archiwum Politycznego Urzędu Spraw Zagranicznych w Berlinie. Teksty zebrane w niniejszej publikacji pochodzą z lat 1985-2007. Były opublikowane w wydawnictwach trudno dostępnych, regionalnych lub też wydanych w Niemczech; mimo upływu lat zachowały one swoją wartość poznawczą i informacyjną, mogą też stanowić inspirację do podjęcia dalszych badań.

Opis produktu

Kontrowersje wokół kwestii mniejszości narodowych w Europie w latach 1918-1939 budziły […] duże zainteresowanie historyków w różnych krajach, w szczególności w historiografii polskiej i niemieckiej. Przemawiały za tym przynajmniej dwa powody: znaczenie problematyki mniejszości dla stosunków polsko-niemieckich oraz fakt, że zarówno niemiecka mniejszość w Polsce, jak i polska mniejszość w Niemczech dążyły do uzyskania autonomii. We wcześniejszych badaniach nad problematyką mniejszościową dominował aspekt polityczny. Historycy polscy, zajmując się w przeszłości tematyką mniejszości polskiej z obszaru granicznego, mieli na celu głównie historyczne uzasadnienie granicy na Odrze i Nysie. Kiedy natomiast badali dzieje mniejszości niemieckiej na tych samych terenach, to przede wszystkim po to, aby udowodnić jej działania antypaństwowe i pronazistowskie […]. Od kilkunastu lat można zaobserwować rosnące zainteresowanie problematyką mniejszościową, połączone ze znaczną zmianą dotychczasowego wizerunku Niemców. Liczne opracowania historyków polskich i niemieckich ukazują wielostronny i zróżnicowany obraz ludności niemieckiej w Polsce, ich autorzy wykorzystują też nowe, dotychczas niedostępne lub nieuwzględniane materiały źródłowe. Mniejszość niemiecka przedstawiana jest jako grupa narodowa, której dążenia do zachowania tożsamości kulturowej niekoniecznie i nie zawsze można było określić jako antypolskie czy wręcz wrogie. Po raz pierwszy czynniki te przedstawiono niezależnie od kwestii politycznej działalności tych Niemców, którzy rzeczywiście dążyli do wyzwolenia mniejszości niemieckiej spod polskich wpływów, przeciwstawiając się polskiej polityce mniejszościowej i pozostając w zależności od Berlina.

Ze Wstępu