Zaburzenia mowy i komunikacji dziecka z chorobą rzadką. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii

31.50zł

Agnieszka Kamyk-Wawryszuk (red.)
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-549-4
ISBN 978-83-8018-550-0 (e-book)
s. 258, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

W książce przedstawione zostały możliwości logopedy, terapeuty zajęciowego i pedagoga w diagnozie i terapii osób z rzadkimi chorobami genetycznymi. Autorzy prac poruszyli problematykę zaburzeń mowy i komunikacji u dziecka z zespołami: delecji 5p (zespołem Cri du Chat), Klinefeltera, Dravet, Aperta, z rzadką mutacją genetyczną genu FOXP1, z duplikacją chromosomu Xq28, z delecją w 13. chromosomie i z wodogłowiem. Przyjrzeli się zaburzeniom głosu u dziecka po operacji guza pnia mózgu, opóźnionemu rozwojowi mowy u dziecka z podejrzeniem choroby genetycznej, komunikacji wykorzystującej metodę psychodramy u dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Publikacja znajdzie szerokie grono odbiorców wśród logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zaburzeń mowy i komunikacji.

Opis produktu

Praca terapeutyczna z dziećmi z chorobami rzadkimi jest wyzwaniem zarówno dla rodziców, opiekunów, jak i pedagogów, nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów. Terapeuci wciąż poszukują takich metod pracy, które przełożyłyby się na efektywność prowadzonej przez nich terapii. Pewną lukę na rynku wydawniczym może wypełnić przedstawiona do recenzji interdyscyplinarna rozprawa, która ukazuje możliwości logopedy, terapeuty zajęciowego, pedagoga w diagnozie i terapii osób z rzadkimi chorobami genetycznymi. Autorzy prac poruszyli problematykę zaburzeń mowy i komunikacji u dziecka z zespołami: delecji 5p (zespołem Cri du Chat), Klinefeltera, Dravet, Aperta, z rzadką mutacją genetyczną genu FOXP1, z duplikacją chromosomu Xq28, z delecją w 13. chromosomie i z wodogłowiem. Przyjrzeli się zaburzeniom głosu u dziecka po operacji guza pnia mózgu, opóźnionemu rozwojowi mowy u dziecka z podejrzeniem choroby genetycznej, komunikacji wykorzystującej metodę psychodramy u dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Jestem przekonana, że niniejsza publikacja znajdzie szerokie grono odbiorców wśród logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zaburzeń mowy i komunikacji.

Z recenzji dr hab. Ewy Kaptur, prof. UAM

 

Inicjatywę doktor Agnieszki Kamyk-Wawryszuk dotyczącą opublikowania książki na temat chorób rzadkich, z ukierunkowaniem na mowę i komunikację, przyjąłem z wielką radością. To ważne, ale i trudne przedsięwzięcie. Przede wszystkim problematyka ta jest cały czas badana i opracowywana, przynosząc nam każdego dnia nowe odkrycia, sposoby diagnozy i pracy terapeutycznej.

Z recenzji prof. dr. hab. Jacka J. Błeszyńskiego