Życie słowa – życie w słowie

31.50zł

Małgorzata Święcicka
Krzysztof Kołatka (red.)
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-510-4
ISBN 978-83-8018-511-1 (e-book)
s. 152, oprawa twarda

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Tytuł niniejszej monografii wieloautorskiej: Życie słowa – życie w słowie sygnalizuje dwie – niezwykle istotne na gruncie rozważań lingwistycznych – opozycyjne perspektywy badawcze. Oba – przeciwstawne – spojrzenia na naturę języka nie tylko współistnieją, lecz także wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu możliwy jest jego holistyczny, wielowymiarowy opis. Język to żywioł, nad którym nie sposób zapanować. Można go jednak – z odpowiedniego, naukowego dystansu – obserwować, analizować, opisywać, tudzież prognozować kierunki jego rozwoju, czego dowodzi zawartość niniejszej monografii, dokumentującej dynamikę przeróżnych zjawisk językowych. Żywię nadzieję, że zgromadzone w niej artykuły, lokujące tytułowe słowo w różnych kontekstach i w obrębie rozmaitych teorii badawczych oraz poświadczające niezmierzone bogactwo polszczyzny, która nieustannie zadziwia i fascynuje, wzbudzą zainteresowanie miłośników ojczystej mowy. ( ze wstępu dr. Krzysztofa Kołatki)

Opis produktu

W kontekście funkcjonowania słowa Autorzy poruszają problematykę zarówno współczesną, jak i historyczną, zwracają również uwagę na terytorialne zróżnicowanie słownictwa. Odnoszą się także do różnych form przekazu słowa – od tradycyjnych epistolografii, poprzez komunikację internetową, po słowo w filmie i w przestrzeni publicznej miasta. Monografia Życie słowa – życie w słowie pod red. Małgorzaty Święcickiej i Krzysztofa Kołatki z pewnością zainteresuje szerokie grono odbiorców – nie tylko językoznawców i nauczycieli polonistów, ale także kulturoznawców, historyków, antropologów i tych wszystkich czytelników, dla których słowo stanowi wartość samą w sobie. Chciałabym również podkreślić walory dydaktyczne tej książki.

z recenzji prof. dr hab. Anny Piotrowicz