Znaczenie zasobów osobistych i postaw życiowych bezdomnych kobiet dla radzenia sobie ze stresem

37.80zł

Małgorzata Anna Basińska
Martyna Janicka
Agnieszka Kruczek
Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-528-9
ISBN 978-83-8018-529-6 (e-book)
s. 258, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

W prezentowanej monografii przedstawiono wyniki badania 100 kobiet bezdomnych zamieszkujących schroniska dla bezdomnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz odpowiednio zrekrutowanych kobiet mieszkających w domach. Celem prezentowanych badań było porównanie obu grup w zakresie wybranych zasobów osobistych (prężności i nadziei) oraz postaw życiowych w kontekście strategii radzenia sobie ze stresem. Sprawdzono, czy omawiane zmienne przyjmują w populacji kobiet bezdomnych specyficzne konfiguracje. Próbowano także odpowiedzieć na pytanie o występowanie ewentualnych związków między zasobami osobistymi i postawami życiowymi a strategiami radzenia sobie ze stresem w grupie kobiet bezdomnych z uwzględnieniem wybranych zmiennych dotyczących charakterystyk bezdomności. Rozpoznanie zasobów, jakimi dysponują bezdomne oraz strategii radzenia sobie ze stresem, które one stosują, wydaje się być szansą na stworzenie bardziej efektywnych metod oddziaływania skierowanych do tej grupy. Uwzględnienie wśród wspomnianych zasobów prężności pozwala na ocenę możliwości adaptacyjnych kobiet bezdomnych, a nadziei – na określenie ewentualnego pokładania ufności, że aktualna sytuacja może ulec zmianie.

Opis produktu

 

dr hab. Małgorzata Anna Basińska, prof. UKW
Specjalista psycholog kliniczny, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka trzech publikacji monograficznych z zakresu psychologii chorych somatycznie, redaktor naukowy pięciu monografii oraz autorka i współautorka ponad 120 artykułów lub rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie wokół problemów psychologicznych chorych somatycznie oraz diagnozy psychologicznej.

dr Martyna Janicka
Specjalista psycholog kliniczny, psycholog transportu z uprawnieniami do badania osób ubiegających się o posługiwanie się bronią, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w procesie certyfikacji. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji naukowych z zakresu psychologii klinicznej, współautorka kilkunastu publikacji naukowych. Zainteresowania zawodowe skoncentrowane wokół zagadnień związanych z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych oraz rolą zasobów psychicznych w tym procesie.

dr Agnieszka Kruczek
Psycholog, psychoterapeuta CBT w trakcie szkolenia, psycholog transportu, pedagog o specjalności resocjalizacja, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończyła psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Autorka i współautorka 25 artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych w języku polskim i angielskim.

Oceniam bardzo pozytywnie przekazany mi do recenzji manuskrypt. Myślę, że publikacja ta będzie wartościowa nie tylko dla badaczy i studentów studiów społecznych zainteresowanych tematyką bezdomności, ale również dla praktyków pracujących w dziesiątkach instytucji wspierających osoby bezdomne. Uważam, że wiedza zebrana w tej monografii stanowi również ważny punkt wyjścia do dalszych badań nad specyfiką bezdomności kobiet.

 

Z recenzji dr. hab. Sylwiusza Retowskiego, prof. Uniwersytetu SWP