Wyprzedaż!

Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji

31.50zł 9.50zł

Janusz Golinowski, Alina Kaszkur (red.)
ISBN 978-83-7096-969-1,
Bydgoszcz 2014,
s. 358, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Dyskurs rozumiany jako proces negocjowania znaczeń nieuchronnie odnosi się do pojęcia języka jako czynnika umożliwiającego przekaz komunikacyjny. Jednak fragmentaryzacja starych i łączenie nowych, dawniej odrębnych form kulturowych, obracających się wokół muzyki, sztuki, literatury, etniczności czy tożsamości, obrazuje wielowymiarowość studiów nad dyskursem, wynikającą ze wzajemnego oddziaływania jego zasadniczych atrybutów, a mianowicie struktury językowej, poznania i społeczeństwa. Książka ta próbuję pokazać dyskurs jako zjawisko interdyscyplinarne i wynikające z nachodzenia na siebie wielu różnorodnych czynników.

Brak w magazynie

Opis produktu

Dyskurs rozumiany jako proces negocjowania znaczeń nieuchronnie odnosi się do pojęcia języka jako czynnika umożliwiającego przekaz komunikacyjny. Fragmentaryzacja starych i łączenie nowych, dawniej odrębnych form kulturowych, obracających się wokół muzyki, sztuki, literatury, etniczności czy tożsamości, obrazuje wielowymiarowość studiów nad dyskursem, wynikającą ze wzajemnego oddziaływania jego zasadniczych atrybutów, a mianowicie struktury językowej, poznania i społeczeństwa. Można sądzić, iż obecny dyskurs publiczny ponosi fiasko w dochodzeniu do swojego podstawowego celu, bowiem w ślad za projektem o ambicjach uniwersalizujących definiowanie i wyjaśnianie zachodzących przeobrażeń − podąża fundamentalizm, zakotwiczony i uruchamiany w partykularnym zbiorze oczekiwań społecznych. Wspomniane przesłanki kreują szereg postaw radykalnych, nacechowanych dogmatyzmem oczekiwań swoich aktorów, wykluczonych ze względnie stabilnych warunków egzystencji. Otwarte jednak pozostaje pytanie o skuteczność owych form protestu. Współczesny system środków kontroli coraz bardziej sytuuje się wewnątrz dyskursu publicznego, który poprzez fragmentaryzację, upraszczanie i rozniecanie swego rodzaju podniet konsumpcyjnych staje się dobrym narzędziem ograniczania alternatywnych sposobów myślenia i wypowiedzi.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji”