Wyprzedaż!

Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima

31.50zł 9.45zł

Wojciech Torzewski
ISBN 978-83-7096-850-2,
Bydgoszcz 2012,
s. 238, oprawa miękka

Książka przedstawia próbę ujęcia problematyki dziejowości w tradycji hermeneutycznej począwszy od prac m.in. Diltheya, poprzez myśl filozoficzną Heideggera, po postmodernistyczny model hermeneutyki Vattima. Publikacja jest cenną pozycją, która zainteresuje badaczy zajmujących się podjętą przez autora problematyką.

Brak w magazynie

Kategoria: . Tag: .

Opis produktu

Książka przedstawia próbę ujęcia problematyki dziejowości w tradycji hermeneutycznej począwszy od prac m.in. Diltheya, poprzez myśl filozoficzną Heideggera, po postmodernistyczny model hermeneutyki Vattima. Publikacja jest cenną pozycją, która zainteresuje badaczy zajmujących się podjętą przez autora problematyką. To pierwsza na gruncie polskim próba tak szerokiego ujęcia zagadnienia dziejowości w tradycji hermeneutycznej i zdaniem recenzentów stanowi istotną pozycję bibliograficzną, będąc równocześnie wartościową pomocą dydaktyczną w trakcie prowadzenia zajęć uniwersyteckich.

Główne zalety pracy upatruję (…) w dwóch elementach: autorowi udaje się – po pierwsze – pokazać narodziny kategorii dziejowości (w jej związku z historycznością), przekształcenia, którym w dziejach filozofii XIX wieku podlegała oraz fundamentalne znaczenie, które posiada ona w ramach filozofii hermeneutycznej. Rozprawa jest w tym względzie pionierska, i widać, iż jest efektem wielu lat pracy. Drugim, nie mniej ważnym, rezultatem badawczym rozprawy Wojciecha Torzewskiego jest przedstawienie argumentów na rzecz tezy, iż uznanie przez hermeneutykę fundamentalnej roli dziejowości nie musi prowadzić do relatywizmu. Autor rozważa to zagadnienie z rozmaitych perspektyw, przedstawiając kontrargumenty przeciwników hermeneutyki i ciekawie je odpierając. W interesujący sposób pokazuje także, w jakim sensie rozum teoretyczny jest w ramach tej koncepcji filozoficznej zarazem rozumem praktycznym.

– Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima”