Wyprzedaż!

Jelinek po polsku.
Tłumaczenia i inscenizacje

31.50zł 9.50zł

Monika Szczepaniak (red.)
ISBN 978-83-7096-962-2,
Bydgoszcz 2014,
s. 190, oprawa twarda

Spis treści – plik PDF

Tom Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje z udziałem tłumaczy i badaczy twórczości Elfriede Jelinek (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, translatologów i teatrologów) poświęcony jest „obecności” tekstów pisarki w Polsce. Autorzy artykułów podjęli refleksję podsumowującą polską recepcję twórczości Jelinek ze szczególnym uwzględnieniem problemów translacji oraz interpretacji tekstów noblistki w przekładzie na język polski.

Brak w magazynie

Opis produktu

Tom Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje z udziałem tłumaczy i badaczy twórczości Elfriede Jelinek (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, translatologów i teatrologów) poświęcony jest „obecności” tekstów pisarki w Polsce. Autorzy artykułów podjęli refleksję podsumowującą polską recepcję twórczości Jelinek ze szczególnym uwzględnieniem problemów translacji oraz interpretacji tekstów noblistki w przekładzie na język polski. Analizy i interpretacje zawarte w niniejszym tomie koncentrują się wokół specyfiki języka Elfriede Jelinek i języka przekładów, trudności i pułapek translacyjnych, inscenizacji nowatorskich „powierzchni tekstowych” (Textflächen), które otwierają przed reżyserami niemal nieograniczone możliwości, a jednocześnie reprezentują określoną koncepcję teatru, problematyki recepcji i interpretacji powieści, dramatów i esejów w polskim kontekście kulturowym.

[…] monografia zbiorowa na temat twórczości Elfriede Jelinek i jej recepcji w Polsce, która zawiera wiele ciekawych i równocześnie świetnie napisanych artykułów, ma dla polskiego odbiorcy bardzo dużą wartość poznawczą: wprowadza polskiego czytelnika, któremu twórczość austriackiej noblistki nie jest jeszcze znana, w świat jej tekstów literackich, wskazując na ich kluczowe elementy oraz objaśniając je z różnych perspektyw, ale jednocześnie poszerza i pogłębia także wiedzę znawców tematu, informując przy tym zarówno o recepcji twórczości Jelinek w Polsce, jak i – w ujęciu ogólnym – o polskiej recepcji literatury austriackiej w przeciągu ostatnich lat. Jest to zatem bardzo ważna pozycja przyczyniająca się do popularyzacji współczesnej literatury austriackiej w Polsce, w tym oczywiście szczególnie twórczości Elfriede Jelinek, poruszającej wiele niezwykle istotnych problemów świata współczesnego i poprzez to wywołującej liczne kontrowersje w świecie kultury.

-z recenzji dr hab. Doroty Sośnickiej

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Jelinek po polsku.
Tłumaczenia i inscenizacje”