Wyprzedaż!

Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej
tom II

37.80zł 11.35zł

Mirosław Mrozkowiak
ISBN 978-83-7096-999-8
Bydgoszcz 2015
tom II
zobacz tom I
s. 324, oprawa miękka

 Spis treści – plik PDF

W zamyśle autora ta książka adresowana jest do wszystkich osób zajmujących się diagnostyką, profilaktyką i korekcją postawy ciała. Jest próbą przekazania wiedzy o tak labilnej właściwości człowieka, jaką jest postawa habitualna, o wzajemnych relacjach cech kręgosłupa, miednicy i stóp, sprawności łuków dynamicznych stóp i krzywizn fizjologicznych kręgosłupa.

Wyniki badań zebrane w trakcie wieloletnich badań tej, jakże nietrwałej, cechy człowieczej, znajdują miejsce na kartach trzech tomów monografii.

Brak w magazynie

Opis produktu

W zamyśle autora ta książka adresowana jest do wszystkich osób zajmujących się diagnostyką, profilaktyką i korekcją postawy ciała. Jest próbą przekazania wiedzy o tak labilnej właściwości człowieka, jaką jest postawa habitualna, o wzajemnych relacjach cech kręgosłupa, miednicy i stóp, sprawności łuków dynamicznych stóp i krzywizn fizjologicznych kręgosłupa.

Wyniki badań zebrane w trakcie wieloletnich badań tej, jakże nietrwałej, cechy człowieczej, znajdują miejsce na kartach trzech tomów monografii. Zastosowane narzędzie badawcze, oparte na zjawisku mory projekcyjnej, umożliwiło bardziej obiektywną analizę uzyskanych wyników niż rezultaty pomiarów somatoskopowych.

W tomie pierwszym, w jego wstępnej części, przedstawione zostały definicje postawy ciała, postawy prawidłowej i nieprawidłowej, zmienność w rozwoju osobniczym i uwarunkowania zaburzeń. Opis wyników uzyskanych w trakcie trzyletnich longitudinalnych badań obejmuje profilowanie i analizę cech opisujących zespół kręgosłupa-miednicy, stóp i cech somatycznych oraz deskrypcję zmian i dymorfizm mierzonych cech. W części końcowej zawarta jest fluktuacja dynamiki i dymorfizm cech somatycznych.

Tom drugi zawiera opis zastosowanych kryteriów oceny uzyskanych rezultatów i deskrypcję modulacji cech morfologicznych zespołu kręgosłupa-miednicy oraz stóp. W dalszej części zawiera wyniki badań nad częstotliwością występowania zaburzeń statyki postawy ciała w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. W części końcowej przedstawione zostały refleksje nad postawą ciała w kontekście genetyki i epigenetyki.

Tom trzeci (w przygotowaniu) w swej wstępnej części obejmuje filogenezę i kanon postawy ciała. W kolejnych rozdziałach analizę korelacji i regresji wielokrotnej cech somatycznych, stóp i zespołu kręgosłupa-miednicy. Dalej opisana została reakcja stopy na obciążenie masą własną oraz fizjologicznych krzywizn kręgosłupa na obciążenie zewnętrzne. Przedstawiony został także wpływ różnej aktywności fizycznej na postawę ciała. Część końcowa obejmuje koncepcję profilaktyki i korekcji zaburzeń statyki postawy.

ze wstępu

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej
tom II”