Wyprzedaż!

Oblicza władzy.
Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej

27.30zł 8.20zł

Tomasz Nowakowski (red.)
ISBN 987-83-7096-975-2,
Bydgoszcz 2014,
s. 164, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Prezentowany tutaj zbiór prac stanowi drugą część większej całości, objętą wspólnym tytułem „Oblicza władzy”. Główną ideą zebranych w obu częściach studiów jest spojrzenie na relacje między władzą państwową a społeczeństwem z perspektywy różnych nauk społecznych. Autorzy prezentują więc różne ujęcia problemu tych relacji, co wynika zarówno ze specyfiki reprezentowanej dyscypliny naukowej, jak i zainteresowań badawczych.

Brak w magazynie

Opis produktu

Prezentowany tutaj zbiór prac stanowi drugą część większej całości, objętą wspólnym tytułem „Oblicza władzy”. Główną ideą zebranych w obu częściach studiów jest spojrzenie na relacje między władzą państwową a społeczeństwem z perspektywy różnych nauk społecznych. Autorzy prezentują więc różne ujęcia problemu tych relacji, co wynika zarówno ze specyfiki reprezentowanej dyscypliny naukowej, jak i zainteresowań badawczych.

W niniejszym tomie zgromadzono głównie prace ujmujące relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy nauki historycznej. Konfrontacja doświadczeń badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe przynosi, co zrozumiałe, dosyć odmienne spojrzenia na problem relacji władzy i społeczeństwa. Różnice nie wynikają z odmiennego przedmiotu badań i braku integracji nauk o władzy, lecz raczej z różnego rozumienia hierarchii problemów, jakie wiążą się z tym zagadnieniem. Dostrzec można także daleko idące podobieństwa zarówno w instrumentarium badawczym, jak i przede wszystkim w stosowaniu wspólnych paradygmatów teoretyczno-metodologicznych. Są one obecne we wszystkich prezentowanych tu tekstach i tworzą ich wspólny mianownik.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Oblicza władzy.
Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej”