Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2014

18.90zł

Roman Leppert (red.)
ISSN 1897-6557; ISBN 978-83-8018-030-7
Bydgoszcz 2014
s. 294, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

wstęp i spis treści – plik PDF

Dynamiczne przeobrażenia rzeczywistości, których jesteśmy nie tylko świadkami, ale i uczestnikami, zmuszają do działań w zakresie przygotowania jednostki do życia i pracy w nieustannie zmieniającym się świecie. Konsekwencją zmian o charakterze cywilizacyjnym powinny być przeobrażenia w obszarze edukacji. Stały się one przedmiotem analizy autorów artykułów zawartych w niniejszym, kolejnym już numerze Przeglądu Pedagogicznego.

Brak w magazynie

Opis produktu

Dynamiczne przeobrażenia rzeczywistości, których jesteśmy nie tylko świadkami, ale i uczestnikami, zmuszają do działań w zakresie przygotowania jednostki do życia i pracy w nieustannie zmieniającym się świecie. Konsekwencją zmian o charakterze cywilizacyjnym powinny być przeobrażenia w obszarze edukacji. Stały się one przedmiotem analizy autorów artykułów zawartych w niniejszym, kolejnym już numerze Przeglądu Pedagogicznego.

Edukacja jako obszar kluczowy dla rozwoju społecznego wymaga zarówno bieżących analiz, jak i analiz wybiegających daleko w przyszłość, rozpatrywanych w szerszym kontekście, z uwzględnieniem perspektywy tworzącego się społeczeństwa wiedzy oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Problem wpływu zmian cywilizacyjnych na edukację powinien być rozpatrywany w różnych kontekstach. Stąd ideą przewodnią wielu prezentowanych opracowań było założenie, że edukacja podlega wpływom zmian cywilizacyjnych, stanowi również główny sposób ułatwiający odnajdywanie się w skomplikowanej rzeczywistości. Mając na uwadze funkcje edukacji oraz jej rolę zarówno dla poszczególnych jednostek, społeczeństwa jako całości, jak i dla szeroko rozumianej gospodarki, w oddawanym do rąk Czytelnika numerze pod rozwagę przyjęto trzy płaszczyzny rozważań: indywidualną, społeczną i gospodarczą. Stanowiły one podstawę do podjęcia pogłębionej refleksji na temat szans i zagrożeń edukacji wynikających z globalnych przeobrażeń

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2014”