Wyprzedaż!

Relacje. Praca – życie pozazawodowe

42.00zł 12.60zł

Renata Tomaszewska-Lipiec (red.)
ISBN 978-83-8018-005-5
Bydgoszcz 2014,
s. 440, oprawa twarda

Spis treści i wstęp

 

Wymagania pracy zawodowej coraz intensywniej łączą się i przenikają z aktywnością pozazawodową, dlatego też coraz częściej podnoszoną kwestią jest budowanie równowagi między tymi dwoma obszarami biografii. Wydaje się, iż zagadnienie to stanowi ważny obszar problemowy nauk społecznych i powinno być analizowane w powiązaniu z ideą zrównoważonego rozwoju, zarówno w jej wymiarze jednostkowym, jak i globalnym. W niniejszej książce, uwzględniając fakt, iż celem zrównoważonego rozwoju jest podnoszenie jakości życia, zarówno w aspekcie społeczno-gospodarczym, jak i indywidualnym, przyjęto założenie, iż równowaga pomiędzy pracą a sferą pozazawodową, jako ważny element jakości pracy i tym samym składnik ogólnej jakości życia, może stanowić „drogę” do zrównoważonego rozwoju jednostki.

Brak w magazynie

Opis produktu

Najważniejszym wyznacznikiem synergii w relacjach pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym jest ich równowaga, stanowiąca część równowagi życiowej. Równowaga życiowa ma charakter systemowy, co oznacza, że składa się na nią dodatni bilans różnych wymiarów egzystencji człowieka, a jej zachwianie między poszczególnymi sferami może spowodować destabilizację i dezintegrację wraz z wszystkimi konsekwencjami tego nienaturalnego, przynajmniej dotychczas, dla jednostki stanu.

Dokonujące się dynamicznie zmiany cywilizacyjne nie sprzyjają zachowaniu optymalnych i zrównoważonych proporcji między różnymi segmentami naszej egzystencji. Dzisiejsza rzeczywistość sprzyja pogłębianiu problemów z zachowaniem synergii obu wskazanych sfer życia, co uwidacznia się w postaci konfliktu i postrzegania ich jako przeciwstawnych sobie nawzajem. Szczególnie zauważalne jest w ostatnim czasie narastające zawłaszczanie przez pracę sfery osobistej jednostki, co przyczynia się do powstawania zaburzeń w zakresie jej rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Wymagania pracy zawodowej coraz intensywniej łączą się i przenikają z aktywnością pozazawodową, dlatego też coraz częściej podnoszoną kwestią jest budowanie równowagi między tymi dwoma obszarami biografii. Wydaje się, iż zagadnienie to stanowi ważny obszar problemowy nauk społecznych i powinno być analizowane w powiązaniu z ideą zrównoważonego rozwoju, zarówno w jej wymiarze jednostkowym, jak i globalnym. W niniejszej książce, uwzględniając fakt, iż celem zrównoważonego rozwoju jest podnoszenie jakości życia, zarówno w aspekcie społeczno-gospodarczym, jak i indywidualnym, przyjęto założenie, iż równowaga pomiędzy pracą a sferą pozazawodową, jako ważny element jakości pracy i tym samym składnik ogólnej jakości życia, może stanowić „drogę” do zrównoważonego rozwoju jednostki.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Relacje. Praca – życie pozazawodowe”