Szkoła – Zawód – Praca,
nr 5-6/2013

21.00zł

Ryszard Gerlach (red.)
ISSN 2082-6087
Bydgoszcz 2013
s. 122, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

Wstęp i spis treści – plik PDF

Podjęta w poszczególnych artykułach problematyka tworzy zbiór naukowych zagadnień, dla których centralną kategorią rozważań pozostaje praca człowieka.

Brak w magazynie

Opis produktu

Strukturę tematyczną tego podwójnego numeru tworzą w pierwszej kolejności „Artykuły i rozprawy”. Pierwszy z zawartych w tej części tekstów, Krzysztofa Jakubiaka, ma charakter historyczny i został poświęcony Idei kultury pracy i wychowania zawodowego w II Rzeczypospolitej. Treści w nim zawarte otwierają refleksję poświęconą pracy, którą kontynuują: Zdzisław Wołk w artykule pt. Człowiek i jego kultura pracy w realizacji drogi zawodowej; a także Zygmunt Wiatrowski, który pisze na temat Pracy człowieka w pierwszych dekadach XXI wieku w Polsce. W tej części zawarto również analizy teoretyczne poświęcone Nowym kompetencjom pedagogicznym pracowników służb społecznych (Adam Solak) oraz poradnictwu zawodowemu młodzieży szkolnej w warunkach współczesnego rynku pracy w tekście pt. Vocational guidance for school youth under contemporary labour market conditions (Oleksander Melnik).
Część druga czasopisma to „Raporty z badań”. Pierwszy z nich prezentuje dane empiryczne na temat Źródeł wiedzy o unijnych rynkach pracy a aspiracjach edukacyjno-zawodowych uczniów trzecich klas gimnazjum (Małgorzata Bierkowska). Materiał empiryczny na temat Aktywności uczniów szkół zawodowych przedstawia również Anna Pogorzelska. Z kolei Katarzyna Ludwikowska prezentuje dane z badań własnych poświęcone Szkolnictwu wyższemu a rynkowi pracy.
W trzeciej części tego numeru zamieszczono recenzję książki Ryszarda Gerlacha pt. „Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania”, przygotowaną przez Eugenię Malewską. Treść tego numeru dopełniają „Sprawozdania i informacje”

Od Redakcji

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Szkoła – Zawód – Praca,
nr 5-6/2013”