Szkoła – Zawód – Praca,
nr 7-8/2014

21.00zł

Ryszard Gerlach (red.)
ISSN 2082-6087
Bydgoszcz 2014
s. 144, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

Spis treści – plik PDF

Numer otwiera tekst Janusza Sztumskiego zatytułowany Uwagi dotyczące postrzegania zmian cywilizacyjnych i ich konsekwencji. W dalszej kolejności analizy teoretyczne prowadzą także: Waldemar Furmanek Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej, Zygmunt Wiatrowski Edukacja wobec zmian gospodarczych oraz Barbara Baraniak Zmiany cywilizacyjne w rozwoju zawodoznawstwa wyznaczającego kierunek modelowania i reformowania edukacji zawodowej

Brak w magazynie

Opis produktu

Pierwszą część czasopisma „Artykuły i rozprawy” otwiera tekst Janusza Sztumskiego zatytułowany Uwagi dotyczące postrzegania zmian cywilizacyjnych i ich konsekwencji. W dalszej kolejności analizy teoretyczne prowadzą także: Waldemar Furmanek Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej, Zygmunt Wiatrowski Edukacja wobec zmian gospodarczych oraz Barbara Baraniak Zmiany cywilizacyjne w rozwoju zawodoznawstwa wyznaczającego kierunek modelowania i reformowania edukacji zawodowej. Tę część kończy artykuł Anny Pogorzelskiej poświęcony Imperatywowi zmian w edukacji zawodowej i ich społecznym konsekwencjom. Następnie prezentowane są „Raporty z badań”. W tym numerze dane empiryczne zawarto w tekstach: Eugenii Malewskiej Kariery zawodowe absolwentów uczelni wyższych, Anny Suchorab Czynniki determinujące wybory edukacyjno-zawodowe studentów oraz Marty Dobrzyniak Gotowość placówek edukacyjnych do prowadzenia doradztwa edukacji i kariery w świetle badań własnych. W trzeciej części czasopisma zamieszczono recenzję książki Zdzisława Wołka pt. „Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy” przygotowaną przez Renatę Tomaszewską-Lipiec. Całość numeru dopełniają „Sprawozdania i informacje” na temat takich spotkań, jak: „European Youth Event”, Strasbourg 9−11.05.2014 r. (Renata Tomaszewska-Lipiec); ogólnopolskiej konferencji naukowej „Edukacja wobec zmia cywilizacyjnych”, Ciechocinek, 11−13.05.2014 r. (Zygmunt Wiatrowski); międzynarodowej konferencji naukowej „Uniwersalism of human work – contemporary connotations”, Kraków 29−30.05.2014 r. (Renata Tomaszewska-Lipiec), a także konferencji naukowo-szkoleniowej „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkół wyższych – dobre praktyki w zakresie stosowania metod jakościowych”, Warszawa 5.06.2014 r. oraz konferencji „Przygotowanie doradców zawodowych na studiach podyplomowych”, Warszawa 21.11.2014 r. (Katarzyna Ludwikowska).

Od redakcji

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Szkoła – Zawód – Praca,
nr 7-8/2014”