Szkoła – Zawód – Praca,
nr 9/2015

21.00zł

Ryszard Gerlach (red.)
ISSN 2082-6087
Bydgoszcz 2015
s. 150, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

Spis treści – plik PDF

Kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Pierwszą część, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, otwiera tekst Krzysztofa Jakubiaka: Praca jako postawa twórcza obywatela w polskiej myśli filozoficznej i pedagogicznej czasów nowożytnych. Inną problematykę podejmuje Czesław Plewka w artykule zatytułowanym: Szkoła jako agora dla młodego pokolenia współczesnej cywilizacji.  Tę część zamykają rozważania Tadeusza Aleksandra nt. Studiów podyplomowych będących ukoronowaniem współczesnej edukacji dorosłych. W drugiej części zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybrane wnioski wyprowadzone z autorskich analiz badawczych zawarto w tekstach: Kazimierza Wenty, Wyższe wykształcenie w warunkach degradacji zawodowej na rynku pracy; Agnieszki Hłobił, Synergia aktywności nauczyciela i uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności w kontekście nowych wyzwań w kształceniu nauczycieli; Izabeli Paprockiej i Mateusza Terleckiego, Kompetencje twarde czy miękkie? Analiza ofert pracy pod kątem pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych; Krzysztofa Kraszkiewicza i Mateusza Bogdzińskiego, Wiedza i postawy menedżerów wobec psychologów pracujących w środowisku biznesowym oraz Diany Chwedorczuk, Katarzyny Góralskiej i Patrycji Michalskiej, Psycholog biznesu w percepcji menedżerów średniego szczebla.

Brak w magazynie

Opis produktu

Oddajemy do rąk czytelnika kolejny numer czasopisma Szkoła – Zawód – Praca. Składa się on tradycyjnie z czterech części. Pierwszą część, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, otwiera tekst Krzysztofa Jakubiaka: Praca jako postawa twórcza obywatela w polskiej myśli filozoficznej i pedagogicznej czasów nowożytnych, w którym Autor podkreśla, iż niezależnie od nastawień ideowych w tym okresie historycznym, praca traktowana była jako wartość i składnik ideałów wychowawczych, opartych zarówno na utylitarnych, jak i etycznych jej wartościach. Inną problematykę podjął z kolei Czesław Plewka w artykule zatytułowanym: Szkoła jako agora dla młodego pokolenia współczesnej cywilizacji, w którym wyraził kilka refleksji dotyczących powinności i społecznych oczekiwań formułowanych pod adresem współczesnej szkoły i pracujących w niej nauczycieli, a także sytuacji młodego pokolenia przechodzącego ze „świata” edukacji do „świata” pracy. Tę część zamykają rozważania Tadeusza Aleksandra nt. Studiów podyplomowych będących ukoronowaniem współczesnej edukacji dorosłych. W artykule przyjęto tezę, iż studia te należy nadal intensywnie rozwijać w kluczowych dla gospodarki i życia społecznego kraju branżach i resortach.

W drugiej części bieżącego numeru zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybrane wnioski wyprowadzone z autorskich analiz badawczych zawarto w tekstach: Kazimierza Wenty, Wyższe wykształcenie w warunkach degradacji zawodowej na rynku pracy; Agnieszki Hłobił, Synergia aktywności nauczyciela i uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności w kontekście nowych wyzwań w kształceniu nauczycieli; Izabeli Paprockiej i Mateusza Terleckiego, Kompetencje twarde czy miękkie? Analiza ofert pracy pod kątem pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych; Krzysztofa Kraszkiewicza i Mateusza Bogdzińskiego, Wiedza i postawy menedżerów wobec psychologów pracujących w środowisku biznesowym oraz Diany Chwedorczuk, Katarzyny Góralskiej i Patrycji Michalskiej, Psycholog biznesu w percepcji menedżerów średniego szczebla.

W dalszej części czasopisma zamieszczono recenzję książki pod redakcją naukową Renaty Tomaszewskiej-Lipiec pt. Relacje praca – życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, przygotowaną przez Zdzisława Wołka oraz recenzję książki Czesława Plewki pt. Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne, przygotowaną przez Martę Dobrzyniak. Całość numeru dopełniają „Sprawozdania i informacje”.

Od Redakcji

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Szkoła – Zawód – Praca,
nr 9/2015”