Wyprzedaż!

Wybory życiowe studentów

27.30zł 8.20zł

Monika Lewicka
ISBN 978-83-7096-974-5,
Bydgoszcz 2014,
s. 158, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Książka jest wynikiem naukowych zainteresowań Moniki Lewickiej problematyką wartości i ich hierarchii we współczesnym małżeństwie, rodzinie i ich formach alternatywnych oraz jej wieloletnich badań na ten temat. Zachodzące w ostatnich latach przemiany w codzienności życia rodzinnego autorka stara się rozpoznać i zinterpretować w sposób otwarty, polemiczny, wystrzegając się postrzegania normatywnego i dogmatycznego, co jest wyzwaniem dla wielu badaczy tej materii.

Brak w magazynie

Opis produktu

Książka jest wynikiem naukowych zainteresowań Moniki Lewickiej problematyką wartości i ich hierarchii we współczesnym małżeństwie, rodzinie i ich formach alternatywnych oraz jej wieloletnich badań na ten temat. Zachodzące w ostatnich latach przemiany w codzienności życia rodzinnego autorka stara się rozpoznać i zinterpretować w sposób otwarty, polemiczny, wystrzegając się postrzegania normatywnego i dogmatycznego, co jest wyzwaniem dla wielu badaczy tej materii. Zaletą pracy jest też – trafny według recenzentki – komentarz autorki do wyników badań, w którym powołuje się ona również na rezultaty pracy naukowej innych, co daje szeroki i ciekawy obraz zjawiska.

Rzeczywistość społeczna początku XXI w. jest skomplikowana i wielowymiarowa. Tym samym jest wyzwaniem dla jej uczestników oraz tych badaczy, którzy starają się rozpoznać jej charakterystyczne cechy, przyczyny, prawidłowości, powiązania, skutki. Także dla tych badaczy, którzy zajmują się problematyką rodziny […]. Z całą pewnością nie wolno ignorować żadnego stanowiska wyjaśniającego aktualne przemiany form i codzienności życia rodzinnego, ale aby zmiany interpretować adekwatnie do rzeczywistości, należy spojrzeć na nie w sposób otwarty, polemiczny (a nie dogmatyczny i normatywny). Sądzę, że Pani Lewicka obroniła takie − otwarte − stanowisko. Refl eksyjne bowiem spojrzenie na doświadczenia współczesnych rodzin pozwoli je traktować jako element struktury świata płynnej nowoczesności […]. Zaletą pracy jest trafny komentarz autorki do otrzymanych wyników badań. Pani Lewicka powołuje się w nich na wyniki badań innych autorów; interpretuje je odnosząc się do trafnie dobranych teorii i koncepcji naukowych […]. Teoretyczna prezentacja obszarów dotyczących podjętej problematyki oparta jest na trafnie dobranych źródłach oraz właściwym wyborze literatury przedmiotu. […]. Książka stanowi udaną próbę ukazania wyobrażeń studentów dotyczących ich przyszłego życia małżeńsko-rodzinnego […]”.

Z recenzji prof. dr hab. Wioletty Danilewicz

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Wybory życiowe studentów”