Wyprzedaż!

Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, tom 2

31.50zł 9.50zł

Dariusz Spychała
ISBN 978-83-8018-064-2
Bydgoszcz 2016
s. 684, oprawa miękka
patrz też Tom 1

Spis treści – plik PDF

Praca podejmuje ważną, bardzo interesującą i zarazem wieloaspektową problematykę. Stawia ważne pytania i problemy badawcze z zakresu historii starożytnej. Sam wybór tematu – oryginalnego i wymagającego opracowania – stanowi niewątpliwie walor publikacji. […] Dotyczy tematu, który w takiej formie, w takim zakresie i systematycznym wykładzie nie został dotąd podjęty w naukowej literaturze, nie tylko w obszarze polskim, ale też światowym. Można stwierdzić, że stanowi pierwsze całościowe studium w tej dziedzinie i ma charakter nowatorski

 

Brak w magazynie

Opis produktu

Dr Dariusz Spychała jest historykiem specjalizującym się w dziejach późnego Cesarstwa Rzymskiego, a zwłaszcza historii religii istniejących w tym okresie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem sekt i schizm chrześcijańskich oraz ich oddziaływaniem na społeczeństwo rzymskie. Tym problemom zostały poświęcone jego wcześniejsze prace, w tym artykuły omawiające dzieje arianizmu, apolinaryzmu, macedonianizmu czy donatyzmu. Tematyka ta została omówiona również w monografii przedstawiającej stosunek cesarzy rzymskich panujących w IV wieku do arianizmu (Cesarze rzymscy a arianizm od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego 312–395, 2007). Inne jego zainteresowania badawcze to: monastycyzm wschodni i zachodni, biblioteki chrześcijańskie w okresie późnej starożytności, kult władcy w Cesarstwie czy dzieje polityczne Rzymu. „Nakreślony przez dra Spychałę z rozmachem obraz religijności i mentalności społeczeństwa IV i początków V wieku nie ogranicza się do zachodnich prowincji cesarstwa, ale wielokrotnie wykracza poza główną tematykę rozprawy. […] Wnosi nowe wartości naukowe do istniejącego stanu badań na temat dziejów i życia wspólnot klasztornych na Zachodzie: w Italii, Galii, Afryce, Hiszpanii i Brytanii i ich znaczenia dla krzewienia cnót i ideałów chrześcijańskich w społeczeństwie w dużej mierze jeszcze pogańskim. Autor podkreśla oryginalność zachodniego monastycyzmu gdzie, w przeciwieństwie do Wschodu, zachęta do życia ascetycznego płynęła z kręgów elitarnych, od reprezentantów arystokracji rodowej i intelektualistów ducha. […] Praca ta odznacza się odkrywczością założeń, jasnym zaprezentowaniem wyników badań, całościowym i odkrywczym, odpowiadającym potrzebom współczesnej nauki i dydaktyki, opracowaniem zagadnienia przełomowych przemian religijnych i kulturowych w IV i w początkach V wieku w zachodniej części cesarstwa rzymskiego”.

Z recenzji prof. Marii Dzielskeij

„Praca podejmuje ważną, bardzo interesującą i zarazem wieloaspektową problematykę. Stawia ważne pytania i problemy badawcze z zakresu historii starożytnej. Sam wybór tematu – oryginalnego i wymagającego opracowania – stanowi niewątpliwie walor publikacji. […] Dotyczy tematu, który w takiej formie, w takim zakresie i systematycznym wykładzie nie został dotąd podjęty w naukowej literaturze, nie tylko w obszarze polskim, ale też światowym. Można stwierdzić, że stanowi pierwsze całościowe studium w tej dziedzinie i ma charakter nowatorski”.

Z recenzji prof. Józefa Naumowicza

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, tom 2”