Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.

Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.

Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70. Joanna Szczutkowska Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady...