XX konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

W dniach 3-6 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, której organizatorem było Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy wydawnictw akademickich z 30 uczelni publicznych w kraju. Zebranych powitały władze rektorskie UP oraz dyrektor Biblioteki. Temat konferencji Inicjatywy projakościowe i nowe wyzwania w działalności wydawnictw akademickich omawiany był na kilku zebraniach poświęconych m.in. problemom publikacji elektronicznych, udostępnianiu plików na platformach cyfrowych, nowelizacji ustawy o egzemplarzu obowiązkowym i ustawy o jednolitej cenie książki oraz dotacjom na podręczniki akademickie. Podczas walnego zebrania SWSW zorganizowano wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, które jednomyślnie wygrała mgr Grażyna Jarzyna, Dyrektor Wydawnictwa...