Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Jan Falkowski, Margarita Ilieva, Iwona Józefowicz, Hubert Rabant W monografii zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące społeczno-gospodarczych zmian oraz rozwoju Bydgoszczy i jej otoczenia (powiat bydgoski) w latach 2000–2014. Zwrócono uwagę na urbanistyczno-architektoniczną i społeczno-ekonomiczną rangę miasta. Scharakteryzowano jego rozwój w sferze produkcyjno-usługowej (zwłaszcza w transporcie) i naukowo-kulturalnej. Jednym z poruszonych ważnych problemów jest też zagadnienie niepełnosprawności. Podjęto dyskusję na temat kierunków strategii rozwoju miasta i jego otoczenia do 2030 r. Przedstawione zagadnienia są wynikiem badań pracowników Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Monografia jest adresowana do Czytelników, którzy zajmują się badaniami lokalnymi i regionalnymi, rozwojem społeczno-ekonomicznym dużych miast oraz ich przestrzennym zagospodarowaniem, szczególnie do osób zainteresowanych współczesnym rozwojem i zmianami społeczno-gospodarczymi Bydgoszczy, a także jej najbliższego...
20 lat Biologii w Bydgoszczy

20 lat Biologii w Bydgoszczy

kup książkę! Halina Ratyńska (red.) Książka jest podsumowaniem minionych 20 lat, od początków studiów biologicznych na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej autorami są pracownicy Wydziału, zarówno Ci, którzy obecnie kreują przyszłość bydgoskiej biologii, jak i ci o najdłuższym stażu, którzy od podstaw organizowali zespoły badawcze oraz tworzyli zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne studiów biologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje prof. dr hab. Józef Banaszak – twórca najpierw Katedry, a następnie Instytutu i Wydziału. Przedstawiona została wspólna droga przebyta przez społeczność akademicką – naukowców, kadrę naukowo- techniczną oraz administracyjną, studentów i absolwentów. Dyrektorzy Instytutów scharakteryzowali podległe im Zakłady i Katedry oraz kierunki badawcze. Bydgoscy biolodzy współpracują z lokalnymi władzami, prowadzą szereg badań istotnych dla miasta i regionu. Wyniki, udokumentowane w licznych publikacjach, pełnią nie tylko rolę poznawczą, ale służą także popularyzacji wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego oraz ochronie przyrody. Pracownicy Wydziału są autorami wielu ekspertyz i raportów, prowadzą także różne formy edukacji dla dzieci i młodzieży szkół Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowano również sylwetki wszystkich pracowników oraz tych absolwentów, z którymi, niekiedy po latach, udało się nawiązać kontakt. Ważnym elementem życia akademickiego jest aktywność studentów, przejawiająca się w tworzeniu kół naukowych i w nich działających. Jubileusz dwudziestolecia studiów na kierunku biologia jest szczególną okazją do wspomnień i refleksji. Poza tekstami poszczególnych rozdziałów będą temu sprzyjały liczne zdjęcia, zamieszczone w książce i na załączonej do niej...