Co wspólnego z wojną ma kinematograf?

Co wspólnego z wojną ma kinematograf?
Co_wspolnego_Guzek250Mariusz Guzek, Co wspólnego z wojną ma kinematograf?
W przygotowaniu kolejna książka z serii KINO POLSKIE WCZORAJ I DZIŚ. Tym razem pozycja z dawnej historii kina: „Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914-1918” Mariusza Guzka.
Kinematograf miał niespełna dwudziestoletnią tradycję, gdy wybuchła wojna powszechna, która przywróciła państwo polskie na mapę świata. Przez ten czas zdążył okrzepnąć, zbudować własną infrastrukturę wypełniającą pejzaże dużych i średnich miast coraz bardziej skomplikowaną siecią pałaców filmowych i skromnych sal projekcyjnych, zdobyć zaufanie władz i rozbudzić ciekawość widowni, która w okresie późniejszym – po 1918 roku potrafiła rozszerzyć swoje środowisko o kręgi entuzjastów – kinofilów, wpływowych organizatorów stołecznego i lokalnego życia filmowego, niejednokrotnie dyktujących tempo filmowych innowacji.