ZAPOWIEDZI

Tytuły w przygotowaniu:

......

 • Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz
  Społeczny i indywidualny aspekt odpowiedzialności
  .

 • Marlena Winnicka (red.)
  Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja, nr 10/2020
  .

 • Andrzej Tarczyński (red.)
  Człowiek w świecie wartości. Wartość jako korelat zachowań zbiorowych.
  .

 • Hanna Liberska (red.)
  Polskie Forum Psychologiczne nr 2, t. 26 (2021)
  .

 • Tomasz Bojar-Fijałkowski, Zbigniew Bukowski (red.)
  Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji
  .

 • Małgorzata Anna Basińska
  Syndrom demoralizacji w zmaganiu się z chorobą: rozumienie, kształtowanie się i pomiar
  .

 • Łukasz Jureńczyk
  Nie tylko Fort Trump. Stosunki polityczno-wojskowe Polski z USA
  .

 • Jacek Woźny, Jolanta Łoś, Józef Łoś (red.)
  XXII Sesja Pomorzoznawcza. Od epoki kamienia do nowożytności
  .

 • Waldemar Hanasz
  Świat Machiavellego
  .

 • Joanna Szczutkowska
  Zagraniczna polityka kinematograficzna PRL w latach 70. XX w.

  .

  .

  .

  .
  .