ZAPOWIEDZI

Tytuły w przygotowaniu:

..

 • Małgorzata Święcicka i Monika Peplińska (red.)
  Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, cz. 8
  .

 • Halina Liberska
  Polskie Forum Psychologiczne 2020, t. 25, nr 4
  .

 • Roman Ossowski
  Psychologia rehabilitacyjna w praktyce
  .

 • Mirosław Geise, Ewa Dziawgo, Aldona Uziębło (red.)
  Stan i perspektywy rozwojowe Unii Europejskiej (w badaniach)
  .

 • Izabela Plieth-Kalinowska
  Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych – diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne
  .

 • Roman Leppert (red.)
  Przegląd Pedagogiczny 2/2020
  .

 • Zdzisław Gębołyś, Katarzyna Wodniak (red.)
  Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga, t. 2
  .

 • Jerzy Łacina
  Duży słownik polsko-arabski, t. 1–2
  .

 • Piotr Siemaszko
  „Katedra kolońska tańczy kozaka”. Literatura polskiego modernizmu jako świadectwo przeobrażeń kultury europejskiej
  .

 • Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz
  Społeczny i indywidualny aspekt odpowiedzialności
  .
  .

 • Michał M. Kosman
  Konflikt rosyjsko-ukraiński o Krym (2014–2019). Wybrane aspekty z uwzględnieniem stanowiska Niemiec
  .

 • Iwona Benenowska
  List jak orzech pełnowartościowy… – o języku listów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
  .

 • Beata Morzyńska-Wrzosek
  „wglądamy w siebie nieco głębiej…” O refleksji tożsamościowej w polskiej poezji XX i XXI wieku
  .

 •  Dariusz Mikołajewski
  Informatyczny model współdziałania obszarów mózgu
  .

 • Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska (red.)
  Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne
  .

 • Adam Bułat
  Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych w polskim postępowaniu karnym
  .

 • Andrzej Zaćmiński
  Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 roku. Studium totalitarnej elekcji parlamentarnej
  .

 • Renata Tomaszewska (red.)
  Praca i kariera w warunkach nowego millenium. Implikacje dla edukacji
  .

 • Elżbieta Łukasiewicz
  Language, Sound Change and Systems Theory
  .

  .
  .