ZAPOWIEDZI

Tytuły w przygotowaniu:

......

 • Ewa Anna Zwolińska
  Tworzenie audiacyjnych wzorów
  .

 • Przemysław P. Grzybowski
  Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej
  .

 • Andrzej Pieczywok
  Przestrzeń edukacji dla bezpieczeństwa człowieka wobec niepewności i zagrożeń jego egzystencji
  .

 • Anna Jakubowicz-Bryx, Maria Sobieszczyk, Katarzyna Wojciechowska
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej
  .

 • Beata Trojanowska i Patryk Witczak (red.)
  Ze współczesnych badań nad historią literatury. Tom 1
  (Seria: Bydgoskie Studia Literaturoznawcze)
  .

 • Małgorzata Anna Basińska, Martyna Janicka, Agnieszka Kruczek
  Znaczenie zasobów osobistych i postaw życiowych bezdomnych kobiet dla radzenia sobie ze stresem
  .

 • Magdalena Czachorowska i Mariusz Guzek
  Jerzy Sulima-Kamiński między geopoetyką, językiem i biografią twórczą
  .

 • Hanna Liberska (red.)
  Polskie Forum Psychologiczne, tom 27 nr 2/2022
  .

 • Alicja Dąbrowska, Robert Mielhorski, Beata Morzyńska-Wrzosek (red.)
  Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku
  .

 • Przemysław Paweł Grzybowski
  Śmiech z edukacji. Komiczny obraz edukacji w polskiej kulturze śmiechu, t. 1, t. 2
  .

 • Małgorzata Anna Basińska, Anna Kornetowska
  Rola prężności dla zachowań w pracy zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
  .

 • Filip Stawski
  Poznanie i działanie. Idea poznania ucieleśnionego z perspektywy koncepcji pętli korowo-podkorowych
  .

 • Amelia Krawczyk-Bocian
  Biograficzne istnienie w opowieści
  .

 • Jarosław Janikowski, Justyna Karaźniewicz, Radosław Krajewski (red.)
  Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy
  .

 • Marek K. Siwiec
  Źródło i tajemnica, ku drodze twórcy. Szkice z metafizyki twórczości
  .

  .

  .

  .